харківський національний університет радіоелектроніки
факультет комп'ютерных наук
Система Orphus

ru

en

Науковими напрямками кафедри є: створення нового покоління обчислювальних систем і технологій; педагогіка в нових освітніх середовищах, дистанційне навчання; проектування систем штучного інтелекту; розробка математичних моделей механізмів людського інтелекту (зору, слуху, сприйняття, пізнавання тощо); розробка формального апарату методів логіки, алгебри, лінгвістичної алгебри і системи логічної підтримки проектування нових інформаційних технологій; сучасні технології інтеграції гетерогенних розподілених джерел даних і парадигма якості програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації; програмні засоби автоматизованого формування інформаційного простору навчального процесу; інформаційні технології дистанційного навчання та електронної комерції; побудова, розробка і реалізації білінгових систем; інтелектуальний аналіз даних; розвиток основ теорії сегментації та ідентифікації геометричних об’єктів у режимі реального часу для прикладних завдань обробки цифрової інформації; семантичний аналіз зображень; розробка моделей, методів і алгоритмів розпізнавання для біометричних систем; знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики і прогнозування ситуацій; розробка підсистем аналізу зображень для системи обробки й аналізу технічної інформації в галузі медичного прогнозування; розробка програмного забезпечення для систем відеоконтролю; розробка моделі навчання і програмного середовища для проведення навчання та перевірки знань у довільній предметній галузі; розробка систем мобільного навчання; інтелектуальний аналіз даних.

Список праць викладачів кафедри.

Наукові напрямки діяльності викладачів та наукових співробітників кафедри.

Кафедра ПІ має науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії:

• науково-учбова лабораторія «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (науковий керівник проф. Дудар З.В.);

• науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору» (науковий керівник проф. Білоус Н.В.);

навчально-наукова лабораторія «Інтелектуальних програмно-апаратних систем» (науковий керівник проф. Єрохін А.Л.);

навчально-наукова лабораторія розробки ігрових додатків (науковий керівник ст. викл. Новіков Ю.С.);

• науково-дослідна лабораторія «Моделювання інтелектуальних систем» (науковий керівник проф. Шубін І.Ю.);

науково-учбовий дослідний центр «Математичного моделювання» (науковий керівник д.т.н., проф. Четвериков Г.Г.);

• «Міжнародний науково-дослідний Центр математичної та прикладної лінгвістики» (науковий керівник д.т.н., проф. Четвериков Г.Г.);

• науково-дослідна лабораторія «Лабораторія дослідження мови» (науковий керівник к.т.н., с.н.с., доц. Работягов А.В.).

Аспірантура і докторантура за спеціальностями:

• 121 - Інженерія програмного забезпечення. Навчальні плани і програми доступні тут .

Наукові керівники аспірантури

Наукові керівники Наукові інтереси

Завідувач кафедри ПІ, к.т.н., професор Дудар Зоя Володимирівна

Методи і моделі метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах.

К.т.н., професор Білоус Наталія Валентинівна

Методології розробки, технології інтеграції та інтелектуального аналізу даних в корпоративних інформаційних системах.

К.т.н., професор Бондарєв Володимир Михайлович

Автоматизація процесів підвищення якості інтелектуальних систем в сфері розробки програмного забезпечення.

Д.ф.-м.н., професор Галуза Олексій Анатолійович

Математичне моделювання фізичних процесів. Машинне навчання.

Д.т.н., професор Єрохін Андрій Леонідович

Інтелектуальні системи виявлення структури і закономірностей в даних.

Методи візуалізації даних.

К.т.н., професор Качко Олена Григорівна

Еквівалентні перетворення програм.

Криптографічні системи підвищеної швидкодії.

К.т.н., професор Лєсна Наталя Советівна

Методи, моделі та інформаційні технології розвитку соціально-економічної освітньо-наукової мережі з метою інтеграції в європейський простір.

Д.т.н., професор Четвериков Григорій Григорович

Лексикографія.

Лінгвістичні технології.

Структурна, прикладна та математична лінгвістика.

Теорія інтелекту.

К.т.н., професор Шубін Ігор Юрійович

Розробка інтелектуальних гіпермедійних систем підтримки навчання.

Нові методи обробки формул в алгебрі скінченних предикатів.

Розробка математичних моделей і програмного забезпечення для систем енергозбереження.

Д.т.н., професор Власенко Лариса Андріївна

Моделювання динаміки фізичних та технологічних процесів на підставі теорії неявних та вироджених еволюційних систем; теорія оптимальних рішень у сучасних технологіях, системний аналіз еволюційних процесів в електродинаміці, гідродинаміці, теплофізиці, радіофізиці, робототехніці, економіці, фінансах, менеджменті.

Д.ф.-м.н., професор Руткас Анатолій Георгийович

К.т.н., доцент Лановий Олексій Феліксович

Моделювання поведінки натовпу, мережеві технологій.

Має значний науковий і практичний досвід по розробці і супроводу складних інформаційних систем, в тому числі - спеціального призначення.

К.т.н., доцент Ревенчук Ілона Анатоліївна

Математичне і програмне забезпечення ЕОМ, 3D дизайн і моделювання, веб - дизайн.

К.т.н., доцент Каук Віктор Іванович

Інноваційна діяльність, дистанційне навчання, креативність.


новини історія колектив студенту абітурієнту gamedev lab наука співробітництво

©2011 Кафедра ПI