харківський національний університет радіоелектроніки
факультет комп'ютерных наук
Система Orphus

ru

en
Професори
Завідувач кафедри ПІ,
к.т.н., професор
Дудар Зоя Володимирівна
Загальне керівництво кафедрою;
Інтелектуальна власність;
Винахідництво та авторське право;
Керівництво науковими роботами аспірантів та магістрів
Декан факультету КН,
д.т.н., професор
Єрохін Андрій Леонідович
Гіпертекст та гіпермедіа;
Основи наукових досліджень та організація науки;
Керівництво науковими роботами аспірантів та магістрів
К.т.н., професор
Білоус Наталія Валентинівна
Комп'ютерна дискретна математика та дискретні структури;
Мультимедіа системи;
Керівництво науковими роботами аспірантів та магістрів
К.т.н., професор
Бондарєв Володимир Михайлович
Основи програмування;
Об`єктно-орієнтоване програмування;
Керівництво науковими роботами аспірантів та магістрів
Д.т.н., професор
Власенко Лариса Андріївна
Теорія оптимізації програмних систем
К.т.н., професор
Качко Олена Григорівна
Паралельне програмування;
Операційні системи;
Керівництво науковими роботами аспірантів та магістрів
К.т.н., професор
Лєсна Наталя Советівна
Керівництво науковими роботами аспірантів та магістрів
Д.ф.-м.н., професор
Руткас Анатолій Георгийович
Теорія неявних динамічних систем;
Теорія графів та мережеві моделі
Д.т.н., професор
Четвериков Григорій Григорович
Комп'ютерна дискретна математика та дискретні структури;
Комп'ютерна дискретна математика;
Основи дискретної математики;
*Спецглави дискретних структур
К.т.н., професор
Шубін Ігор Юрійович
Мультимедіа-системи;
Основи комп'ютерної графіки та мультимедіа-системи;
*Розробка інтерактивного медіа;
Формальные методы инженерии программного обеспечения
Д.ф.-м.н., професор
Галуза Олексій Анатолійович
(сумісник)
Алгоритми та структури даних
Д.т.н., професор
Машталір Володимир Петрович
(сумісник)
Комп'ютерний зір
Доценти
К.т.н., доцент
Афанасьєва Ірина Віталіївна
Основи та професійна практика програмноі інженеріі;
*Інженерія вимог;
Інноваційне підприємництво в індустрії ПЗ
К.т.н., доцент
Бабій Андрій Степанович
Теорія паралельних розподілених систем;
Теорія ймовірностей та математична статистика
К.т.н., доцент
Валенда Наталя Анатоліївна
Алгоритми та структури даних;
Конструювання програмного забезпечення;
*Основи комп`ютерного дизайну;
*Проектування ігрових додатків: графіка та аналітика
К.т.н., доцент
Вечур Олександр Володимирович
*Розробка мобільних застосувань;
*Розробка інтернет застосувань;
Основи програмування на Java;
Програмування в INTERNET
К.т.н., доцент
Ворочек Ольга Григорівна
Менеджмент проектів програмного забезпечення;
Якість програмного забезпечення та тестування
К.т.н., доцент
Голян Віра Володимирівна
Інтелектуальна власність;
Основи та професійна практика програмноі інженеріі
К.т.н., доцент
Голян Наталія Вікторівна
Технологіі розробки програмних систем;
*Автоматизація тестування;
Якість програмного забезпечення та тестування
К.т.н., доцент
Груздо Ірина Володимирівна
Керування дипломними проектами
К.т.н., доцент
Калиниченко Ольга Вікторівна
Керування дипломними проектами
К.т.н., доцент
Каук Віктор Іванович
Інтелектуальна власність;
Креативне проектування
К.т.н., доцент
Кобзєв Володимир Григорович
(сумісник)
Вища математика;
Методи програмноі інженеріі у Big Data;
Формальні методи розробки та супроводу програмних систем;
Теорія паралельних обчислень
К.т.н., доцент
Колесников Дмитро Олегович
Програмування в Інтернет;
Основи програмування на Jаvа;
*Розробка корпоративних застосувань;
*Розробка застосувань з графічним інтерфейсом користувача;
К.т.н., доцент
Кравець Наталя Сергіївна
Паралельне програмування;
Розробка хмарних застосувань
К.т.н., доцент
Кузнєцов Юрій Олексійович
(сумісник)
Керування дипломними проектами та переддипломною практикою
К.т.н., доцент
Лановий Олексій Феліксович
Архітектура комп`ютерів;
Системологія інженеріі програмного забезпечення;
Організація комп`ютерних мереж;
Організація обчислювальних систем та мереж;
*Функціональне тестування програмного забезпечення
К.т.н., доцент
Лещинська Ірина Олександрівна
Архітектура та проектування програмного забезпечення;
Процеси розробки ПЗ
К.т.н., доцент
Лещинський Володимир Олександрович
Архітектура та проектування програмного забезпечення;
Аналіз та рефакторинг коду програмного забезпечення;
Технології компонентного програмного забезпечення
К.т.н., доцент
Мазурова Оксана Олексіївна
Бази даних;
Теорія ігор і прийняття рішень
К.т.н., доцент
Мар'їн Сергій Олександрович
Скриптові мови програмування;
*Поглиблене вивчення JavaScript;
Основи програмування на Java
К.т.н., доцент
Мельнікова Роксана Валеріївна
Людино-машинна взаємодія;
Паралельне програмування;
Операційні системи
К.т.н., доцент
Назаров Олексій Сергійович
Теорія прогнозування;
*Комп`ютерне моделювання об`єктів та систем;
Програмування в Інтернет;
*Обробка ігрових даних та звітів
К.т.н., доцент
Осика Олександр Федорович
Алгоритми та структури даних (англ.);
Основи програмування на Java (англ.);
Комп`ютерна дискретна математика та дискретні структури (англ.)
К.т.н., доцент
Работягов Андрій Валентинович
*Основи розпізнавання образів
К.т.н., доцент
Ревенчук Ілона Анатоліївна
Інноваційне підприємництво в індустрії ПЗ;
Групова динаміка і комунікації
К.т.н., доцент
Русакова Наталія Євгенівна
*Біоніка інтелекту;
*Проектування і розробка Web-сервісів за допомогою Java;
*Розробка застосунків на Java за допомогою Hibernate;
*Серверне Web-програмування
Доцент
Самофалов Леонід Дмитрович
*Розробка веб-служб за технологією WCF;
*Розробка WPF застосувань;
*Розробка інтернет застосувань за технологією ASP.NET
К.т.н., доцент
Турута Олексій Петрович
Програмування під Android;
Безпека програм і даних
К.т.н., доцент
Чуприна Анастасія Сергіївна
Теорiя ймовiрностей, математична статистика та емпірічні методи програмної інженерії;
Аналіз вимог до програмного забезпечення;
*Інтелектуальні системи в Internet;
Емпіричні методи програмної інженерії
К.т.н., доцент
Шевченко Олена Леонідівна
Керування дипломними проектами
Старші викладачі
Ст.викладач
Козел Наталя Борисівна
(сумісник)
Керування дипломними проектами
Старший викладач
Ляпота Віталій Миколайович
*Теорія складності (advanced)
Старший викладач
Новіков Юрій Сергійович
Моделювання та аналіз програмного забезпечення;
*Програмні бібліотеки підтримки комп`ютерноі графіки;
Основи комп`ютерноі графіки та гейм дизайн;
*Розробка ігрових застосувань;
Гейм-дизайн
Ст.викладач
Саманцов Олександр Олександрович
*Вступ до ігровоі аналітики
Ст.викладач
Сковороднікова Вікторія Валеріївна
Керування курсовими проектами та практикою
Ст.викладач
Сокорчук Ігор Петрович
Операційні системи UNIX;
Скриптові мови програмування
Старший викладач
Трощило Олександр Степанович
(сумісник)
Керування дипломними проектами та переддипломною практикою
Старший викладач
Черепанова Юлія Юріївна
Основи програмування;
Об`єктно-орієнтоване програмування;
Старший викладач
Широкопетлєва Марія Сергіївна
Корпоративні інформаційні системи;
Бази даних;
Людино-машинна взаємодія;
*Розробка інтернет застосувань за технологією ASP.NET
Асистенти
Зибіна Катерина Вікторівна
Матвєєв Дмитро Ігорович
Олійник Олександр Олександрович
Олійник Олена Володимирівна
Онищенко Костянтин Георгійович
Навчально-допоміжний персонал
Інженер, секретар кафедри
Пархоменко Марина Леонідівна
Інженер, секретар кафедри
Вахрушева Марина Вікторівна
Завідувач лабораторією
Кардаш Євген Вікторович
Інженер, ауд.365
Бірюкова Наталія Сергіївна
Лаборант
Дмитро Ігорович Бугай
Старший лаборант
Ващенко Микита Cергiйович
Інженер, ауд.512 иг
Джумайло Ірина Олександрівна
Інженер, ауд.365
Карницька Ірина Володимирівна
Інженер, методист кафедри
Кузьменко Людмила Віталіївна
Інженер, ауд.285
Нестерцова Світлана Олександрівна
Інженер, ауд.116
Нечволод Вадим Юрійович
Інженер, системний адміністратор
Філенко Алла Олександрівна
Інженер, ауд.285
Чернова Наталія Володимирівна
Завідувач лабораторією, ауд. 512 иг
Копоть Михайло Андрійович
Інженер, 512 иг
Кириченко Ірина Віталіївна

новини історія колектив студенту абітурієнту gamedev lab наука співробітництво

©2011 Кафедра ПI