Наукові напрямки діяльності Наукових керівників аспірантів та самих аспірантів 2020-2021 навч. рік

Важливим напрямком діяльності аспірантів в рамках виконання робіт по написанню стогової робити для отримання диплома кандидата наук за 121 є виконання  науково-дослідних робіт, тематика яких за роки існування кафедри охоплювала найрізноманітніші сфери життя і виробництва, детально наукові напрями по кожному Науковому керівнику аспірантів та самих аспірантів наведені нижче.

 

Наукових керівників

 

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада, наук. ст.Науковий напрямок
Четвериков Григорій Григорович (https://nure.ua/staff/grigoriy-grigorovich-chetverikov Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу "Біоніка інтелекту", доктор технічних наук, професор Лексикографія. Лінгвістичні технології. Теорія інтелекту. Структурна, прикладна та математична лінгвістика. Когнитивная и прикладная лингвістика. Технології обробки мовної інформації.
Шубін Ігор Юрійович (https://nure.ua/staff/igor-yuriyovich-shubin Професор кафедри програмної інженерії, заступник начальника навчально-методичного відділу, кандидат технічних наук, доцент Розробка програмних систем для ЗСУ. Розробка алгебраїчних структур для моделювання інтелектуальної діяльності людини. Інформаційні технології інтелектуальних гіпермедійних навчаючих систем. Засоби штучного інтелекту. Нейронні мережі.
Дудар Зоя Володимирівна (https://nure.ua/staff/zoya-volodimirivna-dudar ) Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор Методи і моделі метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах. Моделювання систем.
Лановий Олексій Феліксович (https://nure.ua/staff/oleksiy-feliksovich-lanoviy Доцент кафедри програмної інженерії, заступник декана факультету КН, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, кандидат технічних наук, доцент Дослідження моделей пошуку шляхів евакуації під час проведення масових заходів. Моделювання поведінки натовпу. Мережеві технології. Розробка та супроводжуванню складних інформаційних систем. Комп’ютерні мережі. Функціональне тестування програмного забезпечення.
Білоус Наталія Валентинівна (https://nure.ua/staff/nataliya-valentinivna-bilous ) Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент, директор (на громадських засадах) навчального науково-виробничого центру аутсорсингу (УНПЦ). Лауреат державної премії в галузі науки і техніки Менеджмент ІТ-аутсорсингових проектів. Чисельні метода та високо-технологічні обчислення. Системи машинного зору. Логічний аналіз. Розпізнавання образів та обробка зображень
Чуприна Анастасія Сергіївна ( https://nure.ua/staff/anastasiya-sergiyivna-chuprina Доцент кафедры программной инженерии, кандидат технических наук, доцент Data Mining. Інтелектуальний аналіз даних. Математичне та програмне забезпечення ЕОМ. Менеджмент проектів. Software requirements.
Єрохін Андрій Леонідович ( https://nure.ua/staff/andriy-leonidovich-yerohin Декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС Візуалізація позаштатних ситуацій в складних системах. Інтелектуальний аналіз даних. Інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних. Інтелектуальні системи «medical data mining». Розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем. Використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.
Смеляков Кирило Сергійович (https://nure.ua/staff/kirilo-sergijovich-smeljakov Професор професор кафедри програмної інженерії, доктор технічних наук, професор Data Science. Data Mining. Big Data. Artificial Intelligence. Computer Vision
Качко Олена Григорівна (https://nure.ua/staff/olena-grigorivna-kachko Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Криптологія. Паралельні алгоритми. Оптимізація программ.
Галуза Олексій Анатолійович ( https://nure.ua/staff/oleksiy-anatoliyovich-galuza Професор кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), доктор фізико-математичних наук Physics of Solids. Optics. Machine Learning. Системи автоматизації.
Турута Олексій Петрович (https://nure.ua/staff/oleksiy-petrovich-turuta Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Інтелектальний аналіз даних. Машинне навчання. Безпека програм та даних. Сomputation intelligence. Аrtificional intelligence. Сomputer vision medical signal processing.
Лєсна Наталя Совєтівна (https://nure.ua/staff/natalya-sovyetivna-lyesna Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, професор Методи, моделі та інформаційні технології розвитку соціально-економічної освітньо-наукової мережі з метою інтеграції в європейський простір.
Бондарєв Володимир Михайлович (https://nure.ua/staff/volodimir-mihaylovich-bondaryev ) Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Програмна інженерія. Програмне моделювання фізичних явищ. Програмна підтримка процесу навчання.
Власенко Лариса Андріївна (https://nure.ua/staff/larisa-andriivna-vlasenko Професор кафедри програмної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор Моделювання динаміки фізичних та технологічних процесів на підставі теорії неявних та вироджених еволюційних систем. Теорія оптимальних рішень у сучасних технологіях. Системний аналіз еволюційних процесів в електродинаміці, гідродинаміці, теплофізиці, радіофізиці, робототехніці, економіці, фінансах, менеджменті.
Руткас Анатолій Георгійович (https://nure.ua/staff/anatolij-georgijovich-rutkas Професор кафедри програмної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор Еволюційні і конфліктні системи. Теорія оптимізації. Мережеві моделі. Теорія графів. Рroject management. Software engineering.
Каук Віктор Іванович ( https://nure.ua/staff/viktor-ivanovich-kauk Доцент кафедри програмної інженерії, науковий керівник ЦТДН, член НМР, кандидат технічних наук, доцент Іноваційна діяльність. Дистанційне навчання. Креативність. Самоорганізуються програмні системи. Інноваційне підприємництво. Knowledge discovery.
Ревенчук Ілона Анатоліївна ( https://nure.ua/staff/ilona-anatoliyivna-revenchuk Доцент кафедри програмної інженерії, секретар секції 3 НМР, кандидат технічних наук, доцент Математичне та програмне забезпечення ЕОМ, Інноваційне підприємництво в ІТ. 3D моделювання та анімація. Веб-дизайн. Рroject management. Software engineering. Data science.

 

Аспірантів

Прізвище, ім’я, по батькові Посада. Наукові інтереси Науковий керівник Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю
Участь у міжнародних конференціях, кількість Інші заходиісті
Зибіна Катерина Вікторівна Асистент кафедри програмної інженерії Забезпечення  якості програмного забезпечення, управління IT-проектами,  машинне навчання, інтелектуальний аналіз даних Дудар З.В. 3
Олійник Оолександр Олександрович Асистент кафедри програмної інженерії Розпізнавання  образів, еволюційні алгоритми, інтелектуальний аналіз даних, безпека програм і даних. Дудар З.В. 4 участь у міжнародній віртуальній школі «Digital Transformation: EU Trends, Solutions and Tools» (сертифікат від 29.10.2020 виданий Харківським національним університетом радіоелектроніки (м. Харків, Україна) та Університетом Павла Йозефа Шафарика (м. Кошиці, Словаччина)
Грамм Олег Володимирович Аспірант кафедри програмної інженерії Обробка візуальної інформаціі, розпізнавання образів, комп’ютерний зір, інтелектуальний аналіз даних Білоус Н.В. 2
Матвєєв Дмитро Ігорович Асистент кафедри Програмної інженерії Комп’ютерна графіка. Ігровий інтерфейс. Ігровий геймплей. Робота з 2D і 3D графікою. Лановий О.Ф. Стажування в “University of economy in Bydgoshcz (Poland) WSG” з 22.01.18 по 27.01.18 по програмі “academic workshop and trainings”
Пономаренко ОлександрАндрійович Аспірант кафедри програмної інженерії Особливі точки зображень, дескриптори та детектори зображень, нейронні мережі Чуприна А.С. 2
Ашурова Ольга Сергіївна Аспірант кафедри програмної інженерії Розробки  в галузі комп’ютерних навчальних систем та засобів штучного інтелекту, системи аналізу методів інженерії програмного забезпечення Шубін І.Ю. 3
Онищенко Костянтин Георгійович Асистент кафедри Програмної інженерії Системи штучного інтелекту. Машинне навчання. Інтелектуальний аналіз даних. Бізнес-аналіз. Дудар З.В. 14 участь у міжнародній віртуальній школі «Digital Transformation: EU Trends,Solutions and Tools»(сертифікат від 29.10.2020 виданий Харківським національним університетом радіоелектроніки (м. Харків, Україна) таУніверситетом Павла Йозефа Шафарика (м. Кошиці, Словаччина)
Данієль   Яна Дмитрівна Асистент кафедри Програмної інженерії (за сумісництвом) Забезпечення  якості програмного забезпечення, управління IT-проектами,  машинне навчання, інтелектуальний аналіз даних Лановий О.Ф. 5 –       1)участь у міжнародній віртуальній школі «Digital Transformation: EU Trends,Solutions and Tools»(сертифікат від 29.10.2020 виданий Харківськимнаціональним університетом радіоелектроніки (м. Харків, Україна) таУніверситетом Павла Йозефа Шафарика (м. Кошиці, Словаччина))

–       2) участь в зимовій школі з програмування в університеті WSG (м. Бидгощ, Польща, 2018р).

Ляшик Володимир Андрійович Аспірант кафедри програмної інженерії Розробки  в галузі адптивних комп’ютерних тестових та навчальних систем та засобів штучного інтелекту, системи рефакторінгу методів інженерії программного забезпечення Четверіков Г.Г.
Шевченко Дмитро Олександрович Аспірант кафедри програмної інженерії Шубін І.Ю.
Каратаєв ОлександрАнатолійович Аспірант кафедри програмної інженерії Четверіков Г.Г.