Форма для обговорення ОНП зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення рівня підготовки "Доктор філософії" тут