Науковими напрямками кафедри є: створення нового покоління обчислювальних систем і технологій; педагогіка в нових освітніх середовищах, дистанційне навчання; проектування систем штучного інтелекту; розробка математичних моделей механізмів людського інтелекту (зору, слуху, сприйняття, пізнавання тощо); розробка формального апарату методів логіки, алгебри, лінгвістичної алгебри і системи логічної підтримки проектування нових інформаційних технологій; сучасні технології інтеграції гетерогенних розподілених джерел даних і парадигма якості програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації; програмні засоби автоматизованого формування інформаційного простору навчального процесу; інформаційні технології дистанційного навчання та електронної комерції; побудова, розробка і реалізації білінгових систем; інтелектуальний аналіз даних; розвиток основ теорії сегментації та ідентифікації геометричних об’єктів у режимі реального часу для прикладних завдань обробки цифрової інформації; семантичний аналіз зображень; розробка моделей, методів і алгоритмів розпізнавання для біометричних систем; знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики і прогнозування ситуацій; розробка підсистем аналізу зображень для системи обробки й аналізу технічної інформації в галузі медичного прогнозування; розробка програмного забезпечення для систем відеоконтролю; розробка моделі навчання і програмного середовища для проведення навчання та перевірки знань у довільній предметній галузі; розробка систем мобільного навчання; інтелектуальний аналіз даних.

Список публікацій в SCOPUS викладачів за останні 8 років(2023-2015)

Список праць викладачів кафедри

 

Кафедра ПІ має науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії: