Правила роботи в умовах воєнного стану кафедри ПІ

👥 Разом з куратором групи або куратором потоку
1. За можливості беріть участь у потокових онлайн зібраннях для всіх бажаючих раз на тиждень (куратор потоку опублікує розклад та посилання на зустрічі).
2. Самостійно визначить власний стан (регіон проживання, можливості щодо навчання, якість доступу на дистанційну платформу, оточуючі обставини), напишіть про це куратору або заповніть форму, яку надасть куратор.
3. З будь-яким питанням (наприклад, довідка у військкомат, оформлення академічних відпусток, відповіді на запитання) звертайтесь до куратора групи або потоку поштою, в організованих чатах груп, потоків або іншими можливими способами (наприклад, телефон, щотижневі онлайн зустрічі). Якщо куратор групи та потоку не виходить на зв’язок, то зверніться до заступнику декана, завідуючого кафедри.
4. Ваші батьки мають знати у якому режимі зараз проходить навчання.
5. Якщо ви не маєте можливості навчатися, то обов’язково сповістіть про це куратора групи, та оформіть академічну відпустку. Вихід у академічну відпустку відбувається за власною заявою студента наступним чином: написав, підписав, сфотографував, відправив на пошту куратору та заступнику декана. Академічну відпустку рекомендовано брати, коли немає ніяких можливостей вчитися. Академічна відпустка береться на 1 рік, але якщо обставини змінились, а поточний семестр не закінчився, то можна вийти з такої відпустки. Заступник декана для бакалаврів - Лановий Олексій Феліксович.
6. Стипендія сплачується, тому потурбуйтесь про своєчасне оформлення додаткових балів.

🎓 Навчання
Загальні визначення
1. Навчання проводиться у синхронно-асинхронному режимі. Тобто, якщо є можливість, то викладач та студент за розкладом проводять заняття у вигляді відео зустрічі. Якщо можливості немає, то без розкладу викладач надає матеріали і перевіряє завдання та тести, коли може і, так само студент, коли може, вивчає та здає завдання.
2. У зв’язку із врахуванням синхронно-асинхронного режиму навчання відвідування не обов’язкові і не впливають на підсумкову оцінку.
3. Проведені заняття за розкладом викладач може маркувати (наприклад, поруч з назвою додати напис - “проведено”).
4. Викладач проводить за розкладом КОНСУЛЬТАЦІЇ у синхронно - асинхронному режимі з використанням відео-зустрічей або листуванням повідомленнями у форумі дистанційного курсу.
5. Якщо викладач з будь-яких причин не може здійснювати навчання, то він, за можливості, повідомляє студентів та кафедру.
6. Вимоги щодо виконання завдань можуть враховувати обмежені ресурси студентів (Інтернет, доступ до комп’ютерів та інше).
7. Відкрито вільний доступ до платформ:
Coursera (https://c4b-integration.com/ukr?lang=en),
EdX (https://campus.edx.org/ukraine-relief), Udemy. Викладач може знайти курс (або декілька) українською або англійською мовами на цих платформах, який охоплює повністю або частково теми навчальної дисципліни.  Кількість балів за перезарахування інших курсів визначає викладач. 

 

На початку навчання
1. Всі матеріали (теоретичні, практичні, завдання на лабораторні роботи, джерела для самонавчання) будуть додані у дистанційному курсі.
2. На перших заняттях студентам буде доведено оцінювання за курсом, можливості синхронно-асинхронного режиму навчання, перезарахування сторонніх курсів.
3. На курсі будуть створені асинхронні елементи - форум, чат та інші для спілкування зі студентами.

Проведення занять (лекції, практичні, курсові)
1. Якщо за розкладом проводиться заняття, а за 30 хвилин ніхто зі студентів не приєднався, то викладач має вийти із відео зустрічі і зробити оголошення у форумі та зробити позначку, що заняття проведено.
2. Термін виконання, завантаження або відправки на пошту ВСІХ завдань (пз, лр, курсових та інше) студентом - протягом всього навчального семестру, але не пізніше ніж за тиждень до сесії. Викладач, за можливості, повідомленнями у форумі нагадує студентам про виконання завдань.
3. Синхронний режим передбачає ЗАХИСТ лабораторних робіт.
4. Асинхронний режим роботи передбачає ВІДСУТНІСТЬ захисту лабораторних робіт. Викладач перевіряє звіт, коментує, виставляє оцінку. Студент, якщо не погоджується, то може спілкуватися з викладачем у синхронно-асинхронному режимі.
5. Звіти щодо лабораторних робіт та пз, на розгляд викладача, будуть суттєво спрощені (наприклад, без титульних листів, без жорстких вимог щодо оформлення, тільки зміст).
6. Викладач, за можливості, КОМЕНТУЄ виконане завдання та оцінку (вказує помилки або інші недоліки).
7. Якщо студент не має можливості завантажити результати завдання на платформу, то він має право надіслати це викладачеві на пошту. Викладач може спілкуватися поштою, але оцінки і коментарі робить у дистанційному курсі.
8. Курсові роботи обов’язково перевіряються на плагіат та за змістом.

Проведення сесії
1. Заліки виставляються не пізніше ніж у перший день сесії за накопиченою оцінкою протягом семестру. Присутність студента на заліку не є обов’язковою.
2. Іспит у синхронному режимі може проводитися як тест. На тест, вважаючи на обставини та можливі обмеження ресурсів викладачів та студентів, може бути надано добу та 3 спроби з обмеженням часу при спробі. Іспит у асинхронному режимі передбачає отримання на пошту екзаменаційного білету та відповідь від студента також за добу на пошту, або як завдання на платформі.
3. Захист курсових робіт, на розгляд викладача, може бути проведений у асинхронному режимі.
У такому випадку викладач перевіряє роботу в дистанційному курсі та надсилає питання студентові за добу до дати захисту; студент відповідає і за цими відповідями виставляється оцінка.