Правила роботи в умовах воєнного стану кафедри ПІ на осінній семестр 2023/2024

 

👥 Разом з куратором групи або куратором потоку

 1. За можливості беріть участь у потокових онлайн зібраннях для всіх бажаючих раз на тиждень (куратор потоку опублікує розклад та посилання на зустрічі).
  2. Самостійно визначить власний стан (регіон проживання, можливості щодо навчання, якість доступу на дистанційну платформу, оточуючі обставини), напишіть про це куратору або заповніть форму, яку надасть куратор.
  3. З будь-яким питанням (наприклад, довідка у військкомат, оформлення академічних відпусток, відповіді на запитання) звертайтесь до куратора групи або потоку поштою, в організованих чатах груп, потоків або іншими можливими способами (наприклад, телефон, щотижневі онлайн зустрічі). Якщо куратор групи та потоку не виходить на зв’язок, то зверніться до заступнику декана, завідуючого кафедри.
  4. Ваші батьки мають знати у якому режимі зараз проходить навчання.
  5. Якщо ви не маєте можливості навчатися, то обов’язково сповістіть про це куратора групи, та оформіть академічну відпустку. Вихід у академічну відпустку відбувається за власною заявою студента наступним чином: написав, підписав, сфотографував, відправив на пошту куратору та заступнику декана. Академічну відпустку рекомендовано брати, коли немає ніяких можливостей вчитися. Академічна відпустка береться на 1 рік, але якщо обставини змінились, а поточний семестр не закінчився, то можна вийти з такої відпустки. Заступник декана для бакалаврів - Лановий Олексій Феліксович, для магістрів - Назаров Олексій Сергійович.
  6. Стипендія сплачується, тому потурбуйтесь про своєчасне оформлення додаткових балів.

🎓 Навчання

Загальні визначення
 1. Навчання проводиться у синхронно-асинхронному режимі. Тобто, якщо є можливість, то викладач та студент за розкладом проводять заняття у вигляді відео зустрічі. Якщо можливості немає, то без розкладу викладач надає матеріали і перевіряє завдання та тести, коли може і, так само студент, коли може, вивчає та здає завдання.
 2. Відвідування занять не може надавати додаткові бали до оцінювання.
 3. Ведення конспекту занять не може надавати додаткові бали до оцінювання.
 4. Якщо під час заняття оголошено повітряно тривогу у місці, де знаходиться студент, то студент має право покинути заняття для укриття в безпечному місці. Якщо повітряну тривогу оголошено в місці, де знаходиться викладач, то викладач має право перервати заняття та повідомити про це студентів. Після повітряної тривоги викладач має опублікувати повідомлення для студентів щодо того чи буде проводитись це заняття повторно чи будуть публікуються матеріали для самостійного вивчення студентами.
 5. Проведені заняття за розкладом викладач може маркувати (наприклад, поруч з назвою додати напис - “проведено”).
 6. Викладач проводить за розкладом КОНСУЛЬТАЦІЇ у синхронно - асинхронному режимі з використанням відеозустрічей або листуванням повідомленнями у форумі дистанційного курсу або на електронну пошту .
 7.  Якщо викладач з будь-яких причин не може здійснювати навчання, то він, за можливості, повідомляє студентів та секретаря кафедри.
 8. Вимоги щодо виконання завдань можуть враховувати обмежені ресурси студентів (Інтернет, доступ до комп’ютерів та інше).
 9. Студенти мають право на перезарахування отриманих результатів навчання (неформальна та інформальна форми). Для цього не пізніше останнього заняття студент має повідомити викладача про наявність у нього документа, який засвідчує отримані результати навчання за певною темою або темами. Студент має подати заяву відповідальній особі та враховувати на те, що перезарахування відбувається за погодженням з викладачем і може проводитись у вигляді співбесіди, тесту, захисту проєкту та іншого на розгляд викладача.
 10. Всі авторські матеріали та комунікації під час навчання ведуться виключно українскьою мовою, або англійською мовою (якщо це передбачено навчальним планом). Студенти також мають притримуватись цього правила.

 

На початку навчання
 1. Всі матеріали (теоретичні, практичні, завдання на лабораторні роботи, джерела для самонавчання) мають бути доступні у дистанційному курсі (а доступ до них за розкладом).
 2. На перших заняттях студентам має бути доведено модель оцінювання за курсом, можливості синхронно-асинхронного режиму навчання, перезарахування результатів неформальної або інформальної освіти.
 3. На курсі будуть створені асинхронні елементи - форум, чат та інші для спілкування зі студентами.
Проведення занять (лекції, практичні, курсові)
 1. Якщо за розкладом проводиться заняття, а за 30 хвилин ніхто зі студентів не приєднався, то викладач має право вийти із відеозустрічі і зробити оголошення у форумі та зробити позначку, що заняття проведено.
 2. Термін виконання, завантаження або відправки на пошту ВСІХ завдань (пз, лр, курсових та інше) студентом - протягом всього навчального семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до сесії. Викладач, за можливості, повідомленнями у форумі нагадує студентам про виконання завдань.
 3. Синхронний режим передбачає ЗАХИСТ лабораторних робіт.
 4. Асинхронний режим роботи передбачає ВІДСУТНІСТЬ захисту лабораторних робіт. Викладач перевіряє звіт, коментує, виставляє оцінку. Студент, якщо не погоджується, то може спілкуватися з викладачем у синхронно-асинхронному режимі.
 5. Звіти щодо лабораторних робіт та пз, на розгляд викладача, будуть спрощені (наприклад, без титульних листів, без жорстких вимог щодо оформлення, тільки зміст). Студенти мають дотримуватись норм академічної доброчесності, тому забороняється запозичувати сторонні звіти. При дублюванні змісту звіти не отримують ніякої оцінки.
 6. Викладач, за можливості, КОМЕНТУЄ виконане завдання та оцінку (вказує помилки або інші недоліки).
 7. Якщо студент не має можливості завантажити результати завдання на платформу, то він має право надіслати це викладачеві на пошту. Викладач може спілкуватися поштою, але оцінки і коментарі робить у дистанційному курсі.
 8. Курсові роботи (проєкти) перевіряються на плагіат та за змістом.
Проведення сесії
 1. Заліки виставляються не пізніше ніж у перший день сесії за накопиченою оцінкою протягом семестру. Присутність студента на заліку не є обов’язковою.
 2. Іспит у синхронному режимі може проводитися як тест та/або відеозустріч. На іспит, вважаючи на обставини та можливі обмеження ресурсів викладачів та студентів, може бути надано добу та 2-3 спроби з обмеженням часу при спробі. Іспит у асинхронному режимі передбачає отримання на пошту екзаменаційного білету та відповідь від студента також за добу на пошту, або як завдання на платформі.
 3. Захист курсових робіт, на розгляд викладача, може бути проведений у асинхронному режимі. У такому випадку викладач перевіряє роботу в дистанційному курсі та надсилає питання студентові за добу до дати захисту; студент відповідає і за цими відповідями виставляється оцінка.