Науково-учбова лабораторія «Сучасних технологій аналізу даних»

На сайті університету:

Науково-дослідна лабораторія програмного забезпечення автоматизованих систем

Дата створення:

створено у 1993 році. Перейменовано на засіданні кафедри ПІ, протокол № 1 від 1  вересня  2020 р.

Науковий керівник:

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор Дудар З.В.

Напрями наукової діяльності:

Інтелектуальний аналіз даних, математичне та програмне забезпечення ЕОМ, Data Science, машинне навчання, штучний інтелект, комп’ютерний зір, big data, інформаційні системи введення до ІТ-бізнесу, менеджмент проектів програмного забезпечення, якість програмного забезпечення та тестування.

Головні результати:

 • Організація та проведення Міжнародної школи «Modern Trends in Data Science»на базі Вільнюського університету прикладних наук (Вільнюс, Литва, 18-20 листопада, 2019)
 • Організація та проведення Data Science Day із залученням учасників та спікерів з університетів та ІТ-компаній Харкова, а також Швеції.
 • Організація та проведення міжнародної школи «Digital Transformation: EU Trends, Solutions and Tools» із залученням партнерів з країн Европи, Канади та України (жовтень, 2020);
 • Організація та проведення наукового майстер-класу з робототехніки «Створи інтелект для власного робота» в рамках міжнародного проекту meet and code із залученням колег з університетів Европи;
 • Організація та проведення наукового онлайн семінару «Створення систем штучного інтелекту з використанням нейронної мережі» в рамках міжнародного проекту meet and code із залученням колег з університетів Европи;
 • Проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR «Национальная система обеспечения качества и взаимного доверия в системе высшего образования — TRUST». Срок выполнения проекта: 2010-2014 годы.
 • Темпус Проекта 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES «National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (NEFESIE)».
 • Темпус проекта в Украине The International National Structural Measuresproject Priority – Higher Education and Societyare Developmen tof Life longlearninginsocietyatlarge 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES. Project duration: December 2013 – November 2016. Project coordinator in Ukraine: Kharkiv National University of Radio electronics.
 • Международный проект Lithuanian and Ukrainian Youth Exchange Council project “Developing youth creativity and solving social problems in Lithuania and Ukraine“. Проект выигран ХНУРЭ совместно с Университетом VIKO (University of Applied Sciences) Литва.
 • Кафедра ПИ, ХНУРЭ совместно с Университетом Вальядолид (University of Valladolid), Испания выиграл новый проект Erasmus+ KA107 ICM на 2020-2023 г. Проект включает мобильность студентов и преподавателей в двух направлениях: из ХНУРЭ в УВ / из УВ в ХНУРЭ. Координаторы проекта в ХНУРЭ: Чуприна А.С. anastasiya.chupryna@nure.ua Смеляков К.С. kyrylo.smelyakov@nure.ua
 • Кафедра ПИ, ХНУРЭ совместно с Университетом Павла Йосифа Шафарика в Кошицях, Словакия выиграл новый проект Erasmus+ KA107 ICM на 2020-2023 г. Проект включает мобильность студентов и преподавателей в двух направлениях: из ХНУРЭ в Университета в Кошице / из Университета в Кошице в ХНУРЭ. Координаторы проекта в ХНУРЭ: Чуприна А.С. anastasiya.chupryna@nure.ua Смеляков К.С. smelyakov@nure.ua
 • Також лабораторія виконує Держбюджетні та Госпдоговірні НДР (ссілка на вкадку «Держбюджетні та Госпдоговірні НДР»), наукові розробки в рамках наукових напрямів (ссілка на вкадку «Розробки лабораторій»), студенти в рамках тематики лабораторій, виконують сучасні розробки (ссілка на вкадку «Розробки студентів») з якими приймають участь в конкурсах та змаганнях, та займають призові місця (ссілка на вкадку «ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ»).
 • На основі існуючих провідних досліджень постійно виконуються публікації в періодичних виданнях (співробітниками (ссілка на вкадку «Публікації співробітників»), студентами(ссілка на вкадку «Публікації студентів»), що входять до різних систем (Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV), ISI, Scopus, SCI, SCI-E или ESCI та інш. ) Одинаково у всех лабораторий.

___________________________________________________________________________

Науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору»

На сайті університету:

Науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору»

Дата створення:

створено у 4 березня 2005р. наказом ректора як структурний підрозділ НДЧ ХНУРЕ

Науковий керівник:

проф. Білоус Н.В. к.т.н., проф. каф. ПІ, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2008 г.), директор Навчального науково-виробничого центру ІТ-аутсорсингу

Напрями наукової діяльності:

системи комп’ютерного зору; медичні та діагностичні автоматизовані системи; біометричні інформаційні системи; аналіз сцен і побудова 3D моделей; методології розробки, технології інтеграції та інтелектуального аналізу даних в корпоративних інформаційних системах; знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики та прогнозування ситуацій; інтелектуальні системи безпеки; інтегровані системи комп’ютерного тестування знань і навчання.

Головні результати:

 • Госп/договірна тема: «Розробка підсистеми аналізу зображень» (2007)
 • Госп/договірна тема: «Дослідження та аналіз сучасних методів оцінки АХЧ, якості реєстрації та інтерполяції електрокардіосигнал» (2007)
 • Грант МОН «Створення та впровадження у навчальний процес комплексу програм поточного та підсумкового контролю знань та оцінювання якості тестових завдань» (2009-2010)
 • Стажування за бюджетною програмою МОН 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» в Дрезденському технічному університеті, м. Дрезден, Федеративна Республіка Німеччина. Завдання стажування: проведення наукових досліджень у галузі інформаційних технологій в системах обробки, аналізу сцен та класифікації подій та підготовка пропозиції до проекту програми FP7 (2013-2014)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема №246 “Моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних”, Розділ №246-3 “Дослідження та розробка методів розпізнавання та аналізу графічних сцен” № ДР0110U002636 (2010 -2012)
 • TEMPUS проєкт: «Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами» 530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES (2012-2016)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема № 272, Розділ №272-2: «Дослідження та розробка методів та моделей виділення, обробки та класифікації візуальної інформації», № ДР0113U000357 (2013-2015)
 • г/договір на надання послуг № 19-09 «Розробка дизайну сайту «Axicon»» від 02.09.2019 р.
 • Подача заявки на грант ERASMUS+ KA2 N609704-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP, пов’язаний з розробкою нових навчальних планів і нової спеціалізації
 • Подача заявки на грант EO Business Incubators, Mobile Vision Platform for healthcare
 • Також лабораторія виконує Держбюджетні та Госпдоговірні НДР (ссілка на вкадку «Держбюджетні та Госпдоговірні НДР»), наукові розробки в рамках наукових напрямів (ссілка на вкадку «Розробки лабораторій»), студенти в рамках тематики лабораторій, виконують сучасні розробки (ссілка на вкадку «Розробки студентів») з якими приймають участь в конкурсах та змаганнях, та займають призові місця (ссілка на вкадку «ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ»).
 • На основі існуючих провідних досліджень постійно виконуються публікації в періодичних виданнях (співробітниками (ссілка на вкадку «Публікації співробітників»), студентами(ссілка на вкадку «Публікації студентів»), що входять до різних систем (Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV), ISI, Scopus, SCI, SCI-E или ESCI та інш. ) Одинаково у всех лабораторий.

___________________________________________________________________________

 

Навчально-наукова лабораторія «Інтелектуальних програмно-апаратних систем»

На сайті університету:

Навчально-наукова лабораторія інтелектуальних програмно-апаратних систем (ІПАС)

Дата створення:

створено у 2015 році.

Науковий керівник (100):

Декан факультету комп’ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС Єрохін А.Л.

Напрями наукової діяльності:

інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних; інтелектуальні системи «medical data mining»; розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем; використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.

Головні результати:

 • Грантова угода про участь у проекті COST Action CA 16101 (https://www.cost.eu/actions/CA16101). Назва: MULTI-FORESEE (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence – tools for Forensic Science. Замовник: COST Association (COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020). Договори: управління проектом проводиться відповідно до норм міжнародного права та правил проекту COST  Association.
 • Грантова угода про участь у проекті COST Action CA18231 (https://www.cost.eu/actions/CA18231). Назва: Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation. Результати: в січні 2020 доц. Турута О.П., доц. Бабій А.С. прийняли участь у робочій зустрічі у м. Копенгаген (Данія). в зв’язку з епідемічною ситуацією всі події проводяться в дистанційному форматі. Договори: управління проектом проводиться відповідно до норм міжнародного права та правил проекту COST  Association.
 • Члени лабораторії представлені в COST Action CA 16101 (https://www.cost.eu/actions/CA16101). Назва: MULTI-FORESEE (MULTI-modalImagingofFOREnsicSciEnceEvidence – toolsforForensicScience Замовник: COST Association (COST issupportedbythe EU FrameworkProgrammeHorizon 2020).
 • Підготовка проектної заявки “Strengthening Research and Innovation Links towards Ukraine” – RI-LINKS2UA №692476 в рамках проекту ICT COST Action IC307- “The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net): Combining Computer Vision and Language Processing For Advanced Search, Retrieval, Annotation and Description of Visual Data”.
 • Підготовка проектної заявки за програмою Horizon 2020 – “Interactive Technologies” – ICT-25-2018-2020.
 • Також лабораторія виконує Держбюджетні та Госпдоговірні НДР (ссілка на вкадку «Держбюджетні та Госпдоговірні НДР»), наукові розробки в рамках наукових напрямів (ссілка на вкадку «Розробки лабораторій»), студенти в рамках тематики лабораторій, виконують сучасні розробки (ссілка на вкадку «Розробки студентів») з якими приймають участь в конкурсах та змаганнях, та займають призові місця (ссілка на вкадку «ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ»).
 • На основі існуючих провідних досліджень постійно виконуються публікації в періодичних виданнях (співробітниками (ссілка на вкадку «Публікації співробітників»), студентами(ссілка на вкадку «Публікації студентів»), що входять до різних систем (Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV), ISI, Scopus, SCI, SCI-E или ESCI та інш. ) Одинаково у всех лабораторий.

___________________________________________________________________________

Науково-учбова лабораторія «Моделювання когнітивних мозкоподібних структур»

На сайті університету:

Навчально-наукова лабораторія «Моделювання когнітивних мозкоподібних структур»

 

Дата створення:

створено у 2020

Науковий керівник:

Професор кафедри програмної інженерії, заступник начальника навчально-методичного відділу, кандидат технічних наук, доцент Шубін І.Ю.

Напрями наукової діяльності:

дискретна математика; штучний інтелект; математичне моделювання інтелектуальних процесів.

Головні результати:

 • д/б тема 333.
 • договір про наукову співпрацю між ХНУРЕ та Війсковим інститутом танкових військ НТУ «ХПІ»
 • договір про наукову співпрацю № 6/15-28 між ХНУРЕ та компанією Plates Industry GmbH (Німеччина).
 • Також лабораторія виконує Держбюджетні та Госпдоговірні НДР (ссілка на вкадку «Держбюджетні та Госпдоговірні НДР»), наукові розробки в рамках наукових напрямів (ссілка на вкадку «Розробки лабораторій»), студенти в рамках тематики лабораторій, виконують сучасні розробки (ссілка на вкадку «Розробки студентів») з якими приймають участь в конкурсах та змаганнях, та займають призові місця (ссілка на вкадку «ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ»).
 • На основі існуючих провідних досліджень постійно виконуються публікації в періодичних виданнях (співробітниками (ссілка на вкадку «Публікації співробітників»), студентами(ссілка на вкадку «Публікації студентів»), що входять до різних систем (Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV), ISI, Scopus, SCI, SCI-E или ESCI та інш. ) Одинаково у всех лабораторий.

___________________________________________________________________________

 

Навчально-виробничий науково-дослідний Центру «SAP Академія»

Дата створення:

створено у 2019 році  як міжфакультетський структурний навчально-виробничий науково-дослідний підрозділ  ХНУРЕ

Науковий керівник:

к.т.н. старший викладач кафедри Програмної інженерії Кириченко І.В.

Напрями наукової діяльності:

ERP-системи; прогнозна аналітика; аналіз великих даниих; інтелектуальний аналіз великих даних; математичне та програмне забезпечення ЕОМ; штучний інтелект; технологія Блокчейн; інтернет речей.

Головні результати:

 • Координація міжнародного проекту SAP University Alliance (Німеччина) по Договору асоційованого членства, що дає доступ до навчальних програм SAP University Alliance, демосів, вебінарів та навчальних платформ .
 • Організація та проведення міжнародної школи «Digital Transformation: EU Trends, Solutions and Tools» за участю партнерів із Канади, Німеччини, Швеції, Іспанії, Литви, Словаччини та України.
 • Співпраця з ERPsim Lab, HEC Montréal (Канада) – Координація, навчання студентів та викладачів концепціям управління підприємством, бізнес-процесів, ERP та аналітики. ERPsim Lab, HEC Montréal визнана провідною міжнародною структурою SAP Next-Gen для навчання на основі моделювання, що дає можливість участі студентів під керівництвом НВНД Центр «SAP Академія» у Міжнародних конкурсах ERPsim International Competition.
 • Також лабораторія виконує Держбюджетні та Госпдоговірні НДР (ссілка на вкадку «Держбюджетні та Госпдоговірні НДР»), наукові розробки в рамках наукових напрямів (ссілка на вкадку «Розробки лабораторій»), студенти в рамках тематики лабораторій, виконують сучасні розробки (ссілка на вкадку «Розробки студентів») з якими приймають участь в конкурсах та змаганнях, та займають призові місця (ссілка на вкадку «ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ»).
 • На основі існуючих провідних досліджень постійно виконуються публікації в періодичних виданнях (співробітниками (ссілка на вкадку «Публікації співробітників»), студентами(ссілка на вкадку «Публікації студентів»), що входять до різних систем (Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV), ISI, Scopus, SCI, SCI-E или ESCI та інш. ) Одинаково у всех лабораторий.

___________________________________________________________________________

 

Науково-учбова лабораторія «Розробки ігрових застосувань»

На сайті університету:

Навчально-наукова лабораторія розробки ігрових застосувань

 

Дата створення:

створено у 2016 році.

Науковий керівник:

Старший викладач кафедри програмної інженерії Новіков Ю.С.

Напрями наукової діяльності:

Створення концептуальної та дизайнерської документації ігрових застосувань. Планування ігрових рівнів. Розробка користувальницьких інтерфейсів. Опис ігрового світу, сюжету та історії персонажів гри. Ці та інші складові спеціальностей ігрового дизайну та сценарування у галузі ігрових застосувань; Створення 2D та 3D графічних складових ігрового застосування. Технології розробки, та системної обробки анімації; Створення нових, та використання існуючих гральних рушіїв, як технічної складової ігрових застосувань. Розробка штучного інтелекту в межах ігрового застосування; Провадження різновидів тестування ігрових застосувань, та інші види технологій оцінювання якості застосувань галузі; Менеджмент процесів розробки ігрових застосувань на усіх етапах життєвого циклу. Аналіз споживацького ринку та маркетингові стратегії провадження ігрових застосувань. Економічне планування та додержання економічних планів у межах розробки ігрового застосування.

Головні результати:

 • Проведення семенарів та кружків з представниками ігрових ІТ-компаній.
 • Запрошені лектори з компаній GameLoft, Plarium, UbySoft в рамках дісціплін, що викладаються на дисциплінах вільного вибору студента, що викладаються на базі лабораторії.
 • Робота пілотної програми для школярів «Універ прямує до школи».
 • Участь студентів, аспірантів та викладачів у Міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті”, як в ролі конкурсантів, так і в журі.
 • Курси по GameDev (Геймдев-художник, Ігровий програміст, Level-дизайн, 3D / 2D графіка, ігрові движки Unity і Unreal Engine.) http://gdl.kh.ua/ .
 • Інкубатор – допомога студентам в реалізації і супроводі їх ігрових проектів на базі лабораторії.
 • Також лабораторія виконує Держбюджетні та Госпдоговірні НДР (ссілка на вкадку «Держбюджетні та Госпдоговірні НДР»), наукові розробки в рамках наукових напрямів (ссілка на вкадку «Розробки лабораторій»), студенти в рамках тематики лабораторій, виконують сучасні розробки (ссілка на вкадку «Розробки студентів») з якими приймають участь в конкурсах та змаганнях, та займають призові місця (ссілка на вкадку «ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ»).
 • На основі існуючих провідних досліджень постійно виконуються публікації в періодичних виданнях (співробітниками (ссілка на вкадку «Публікації співробітників»), студентами(ссілка на вкадку «Публікації студентів»), що входять до різних систем (Index Copernicus, Google Scholar, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV), ISI, Scopus, SCI, SCI-E или ESCI та інш. ) Одинаково у всех лабораторий.