Науково-учбова лабораторія «Сучасних технологій аналізу даних»

Науковий керівник

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор Дудар З.В.

Напрями наукової діяльності

Лабораторія проводить наукові дослідження в галузі інтелектуального аналізу даних,  штучного інтелекту, математичного моделювання інтелектуальних процесів, Big Data,  Data Science та розробку інтелектуальних програмних систем.

Докладніше …

Науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору»

Науковий керівник

проф. Білоус Н.В. к.т.н., проф. каф. ПІ, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2008 г.), директор Навчального науково-виробничого центру ІТ-аутсорсингу

Напрями наукової діяльності

 • системи комп’ютерного зору;
 • медичні та діагностичні автоматизовані системи;
 • біометричні інформаційні системи;
 • аналіз сцен і побудова 3D моделей;
 • методології розробки, технології інтеграції та інтелектуального аналізу даних в корпоративних інформаційних системах;
 • знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики та прогнозування ситуацій;
 • інтелектуальні системи безпеки; інтегровані системи комп’ютерного тестування знань і навчання.

Докладніше …

Навчально-наукова лабораторія «Інтелектуальних програмно-апаратних систем»

Науковий керівник

Декан факультету комп’ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС Єрохін А.Л.

Напрями наукової діяльності

 • інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних;
 • інтелектуальні системи «medical data mining»;
 • розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем;
 • використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.

Докладніше …

Науково-учбова лабораторія «Моделювання когнітивних мозкоподібних структур»

Науковий керівник

Професор кафедри програмної інженерії, заступник начальника навчально-методичного відділу, кандидат технічних наук, доцент Шубін І.Ю.

Напрями наукової діяльності

Завданнями ННЛ «Моделювання когнітивних мозкоподібних структур» є виконання різноманітних видів науково-технічної та науково-педагогічної діяльності, міжнародного наукового співробітництва, підготовки кадрів та ін

Докладніше …

Міжнародний науково-дослідний центр математичної та прикладної лінгвістики

Директор

Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу “Біоніка інтелекту”,  керівник підрозділу, директор Міжвідомчого науково-дослідного центра “Математичної та прикладної лінгвістики”, доктор технічних наук, професор,  Четвериков Г. Г.

Напрями наукової діяльності

 • Розробка тлумачних терміналогічних словників;
 • Підготовка та видання монографій, статей та доповідей, учбових посібників та методичних вказівок, наукової роботи шляхом залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових інформаційних технологій, підготовки спільних із студентами наукових публікацій, доповідей, експонатів до виставок, підготовка висококваліфікованих кадрів – кандидатів та докторів наук;
 • Обмін досвідом роботи у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та учбових установах, університетах, лабораторіях.

Докладніше …

 

Науково-учбова лабораторія «Розробки ігрових застосувань»

Науковий керівник

Старший викладач кафедри програмної інженерії Новіков Ю.С.

Напрями наукової діяльності

 • Створення концептуальної та дизайнерської документації ігрових застосувань. Планування ігрових рівнів. Розробка користувальницьких інтерфейсів. Опис ігрового світу, сюжету та історії персонажів гри. Ці та інші складові спеціальностей ігрового дизайну та сценарування у галузі ігрових застосувань;
 • Створення 2D та 3D графічних складових ігрового застосування. Технології розробки, та системної обробки анімації;
 • Створення нових, та використання існуючих гральних рушіїв, як технічної складової ігрових застосувань. Розробка штучного інтелекту в межах ігрового застосування;
 • Провадження різновидів тестування ігрових застосувань, та інші види технологій оцінювання якості застосувань галузі;
 • Менеджмент процесів розробки ігрових застосувань на усіх етапах життєвого циклу. Аналіз споживацького ринку та маркетингові стратегії провадження ігрових застосувань. Економічне планування та додержання економічних планів у межах розробки ігрового застосування.

Докладніше …

Навчально-виробничий науково-дослідний Центр «SAP Академія»

Науковий керівник

к.т.н. старший викладач кафедри Програмної інженерії Кириченко І.В.

Напрями наукової діяльності

 • ERP-системи;
 • прогнозна аналітика;
 • аналіз великих даниих;
 • інтелектуальний аналіз великих даних;
 • математичне та програмне забезпечення ЕОМ;
 • штучний інтелект;
 • технологія Блокчейн;
 • інтернет речей.

Докладніше …