Важливим напрямком діяльності кафедри є науково-дослідні роботи, тематика яких за роки існування кафедри охоплювала найрізноманітніші сфери життя і виробництва, детально наукові напрями по кожному викладачу кафедри наведені нижче.

Наукові напрямки діяльності викладачів і наукових співробітників кафедри ПІ 2020-2021 навч. рік

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада, наук. стНауковий напрямок
Дудар Зоя Володимирівна (https://nure.ua/staff/zoya-volodimirivna-dudar ) Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор Методи і моделі метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах. Моделювання систем.
Афанасьєва Ірина Віталіївна (https://nure.ua/staff/irina-vitaliyivna-afanasyeva ) Доцент кафедри програмної інженерії, координатор з питань сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, кандидат технічних наук, доцент Data science (Artificial Intelligence. Data Mining. Machine Learning.), Business analysis, Сognitive Systems.
Агекян Ірина Андріївна ( https://nure.ua/staff/irina-andriivna-agekjan Асистент кафедри програмної інженерії Системи оцінювання тестів. Системи навчання. Комп'ютерний зір.
Бабій Андрій Степанович (https://nure.ua/ru/staff/andrey-stepanovich-babiy) старший викладач кафедри програмної інженерії Інтелектуальний аналіз даних. Паралельне і розподілене програмування.
Білоус Наталія Валентинівна (https://nure.ua/staff/nataliya-valentinivna-bilous ) Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент, директор (на громадських засадах) навчального науково-виробничого центру аутсорсингу (УНПЦ). Лауреат державної премії в галузі науки і техніки Менеджмент ІТ-аутсорсингових проектів. Чисельні метода та високо-технологічні обчислення. Системи машинного зору. Логічний аналіз. Розпізнавання образів та обробка зображень.
Бондарєв Володимир Михайлович ( https://nure.ua/staff/volodimir-mihaylovich-bondaryev ) Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Програмна інженерія. Програмне моделювання фізичних явищ. Програмна підтримка процесу навчання.
Валєнда Наталя Анатоліївна (https://nure.ua/staff/natalya-anatoliyivna-valenda ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Автоматизація в навчанні програмуванню. Функціональне програмування. Кмпьютерное моделювання фізичних процесів. Системи та засоби штучного інтелекту.
Вечур Олександр Володимирович ( https://nure.ua/staff/oleksandr-volodimirovich-vechur ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Інтелектуальний аналіз тексту. Виявлення плагіату.
Ворочек Ольга Григорівна (https://nure.ua/staff/olga-grigorivna-vorochek ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук Менеджмент проектів програмного забезпечення. Якість програмного забезпечення та тестування.
Власенко Лариса Андріївна (https://nure.ua/staff/larisa-andriivna-vlasenko Професор кафедри програмної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор Моделювання динаміки фізичних та технологічних процесів на підставі теорії неявних та вироджених еволюційних систем. Теорія оптимальних рішень у сучасних технологіях. Системний аналіз еволюційних процесів в електродинаміці, гідродинаміці, теплофізиці, радіофізиці, робототехніці, економіці, фінансах, менеджменті.
Галуза Олексій Анатолійович (https://nure.ua/staff/oleksiy-anatoliyovich-galuza ) Професор кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), доктор фізико-математичних наук Physics of Solids. Optics. Machine Learning. Системи автоматизації.
Голян Віра Володимирівна ( https://nure.ua/staff/vira-volodimirivna-golyan) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Інформаційні технології розробки програмних систем. Управління програмними проектами.
Голян Наталія Вікторівна (https://nure.ua/staff/nataliya-viktorivna-golyan) Доцент кафедри програмної інженерії, інженер І категорії відділу міжнародних зв’язків, кандидат технічних наук, доцент Інтелектуальний аналіз бізнес-процесів. Системи штучного інтелекту. Методи тестування та верифікації ПЗ. Методології розробки програмних систем.
Груздо Ірина Володимирівна (ссылка на https://nure.ua/staff/irina-volodimirivna-gruzdo) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук Аerospace technology. Cybernetic linguistics. Data security. Information technology for working with textual information. Plagiarism. Text Mining. Natural Language Processing. Software Project Management, models and methods of risk management. Soft-skils. Time Management. Usability. Business Intelligence. Social Media Marketing. Public Relations.
Дейнеко Жанна Валентинівна (https://nure.ua/staff/zhanna-valentinivna-deyneko) Доцент кафедри медіасистем та технологій, доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), заступник декана факультету КН, кандидат технічних наук, доцент Обробка часових рядів за допомогою вейвлет-перетворення. Застосування вейвлетів для стиснення растрових зображень. Комп’ютерна графіка та обробка графічних зображень за допомогою сучасних технологій. Тривимірне моделювання – моделинг, скульптинг, ріггінг. Сучасна реклама. Проектування і розробка Flash-анімаційних роликів.
Єрохін Андрій Леонідович (https://nure.ua/staff/andriy-leonidovich-yerohin ) Декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС Візуалізація позаштатних ситуацій в складних системах. Інтелектуальний аналіз даних. Інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних. Інтелектуальні системи «medical data mining». Розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем. Використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.
Зибіна Катерина Вікторівна (https://nure.ua/staff/katerina-viktorivna-zibina ) Асистент кафедри програмної інженерії Технології розробки та тестування програмних систем, управління програмними проектами.
Каук Віктор Іванович (https://nure.ua/staff/viktor-ivanovich-kauk ) Доцент кафедри програмної інженерії, науковий керівник ЦТДН, член НМР, кандидат технічних наук, доцент Іноваційна діяльність. Дистанційне навчання. Креативність. Самоорганізуються програмні системи. Інноваційне підприємництво. Knowledge discovery.
Качко Олена Григорівна ( https://nure.ua/staff/olena-grigorivna-kachko ) Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Криптологія. Паралельні алгоритми. Оптимізація программ.
Кириченко Ірина Віталіївна (https://nure.ua/staff/kirichenko-irina-vitaliivna ) Старший викладач кафедри програмної інженерії, керывник навчально-виробничого науково-дослідного Центру «SAP Академія», кандидат технічних наук ERP-системи. Прогнозна аналітика. Аналіз великих даниих. Інтелектуальний аналіз великих даних. Математичне та програмне забезпечення ЕОМ. Штучний інтелект. Технологія Блокчейн. Інтернет речей.
Кирій Валентина Василівна (ссылка на https://nure.ua/staff/valentina-vasilivna-kiriy) Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), кандидат економічних наук, доцент Інформаційне забезпечення діяльності підприємства. Економіко-математичне моделювання. Економіка ІТ підприємств. Розвиток економіки ІТ індустрії.
Кобзєв Володимир Григорович (https://nure.ua/staff/volodimir-grigorovich-kobzyev) Доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Математична статистика. Інтелектуальний аналіз даних. Data Mining. Big Data. Parallel computing. Information technologies
Козел Наталя Борисівна (https://nure.ua/staff/natalya-borisivna-kozel) Директор Центру післядипломної освіти, старший викладач кафедри програмної інженерії (за сумісництвом) Динамічні ігри. Теорія оптимізації програмних систем. Інженерія програмного забезпечення. Безпека програм та даних.
Колесников Дмитро Олегович (https://nure.ua/staff/dmitro-olegovich-kolesnikov) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук Програмування в Інтернет.
Кравець Наталя Сергіївна (https://nure.ua/staff/natalja-sergiivna-kravec ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Паралельне програмування. Розробка хмарних застосувань. Data Mining. Гейміфіковані системи.
Кузнєцов Юрій Олексійович (https://nure.ua/staff/yuriy-oleksiyovich-kuznyetsov) Доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), завідувач філіалом кафедри ПІ в науковому-виробничому підприємстві (НВП) Хартрон-Аркос Лтд, кандидат технічних наук, доцент Розробка цифрових систем управління космічних апаратів широкого призначення. Системи автоматичного управління. Задачі математичного моделювання. Процесів керування транспортом.
Лановий Олексій Феліксович (https://nure.ua/staff/oleksiy-feliksovich-lanoviy) Доцент кафедри програмної інженерії, заступник декана факультету КН, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, кандидат технічних наук, доцент Дослідження моделей пошуку шляхів евакуації під час проведення масових заходів. Моделювання поведінки натовпу. Мережеві технології. Розробка та супроводжуванню складних інформаційних систем. Комп’ютерні мережі. Функціональне тестування програмного забезпечення.
Лещинська Ірина Олександрівна (https://nure.ua/staff/irina-oleksandrivna-leshhinska ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Системи та засоби штучного інтелекту. Data Mining. Інтелектуальний аналіз даних.
Лещинський Володимир Олександрович (https://nure.ua/staff/volodimir-oleksandrovich-leshhinskij ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Системи та засоби штучного інтелекту. Big Data. Data Mining.
Лєсна Наталя Совєтівна (https://nure.ua/staff/natalya-sovyetivna-lyesna ) Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, професор Методи, моделі та інформаційні технології розвитку соціально-економічної освітньо-наукової мережі з метою інтеграції в європейський простір.
Ляпота Віталій Миколайович (https://nure.ua/staff/vitaliy-mikolayovich-lyapota) Старший викладач кафедри програмної інженерії Text mining. Обробка тексту на природних і штучних мовах. Теорія складності. Програмування та наукові обчислення на Python.
Мазурова Оксана Олексіївна (https://nure.ua/staff/oksana-oleksiyivna-mazurova ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Моделі та методи планування та підтримки прийняття рішень. Концептуальне класифікаційне моделювання. Моделювання баз даних. Теорія ігор та прийняття рішень. Методи оптимізації.
Мар'їн Сергій Олександрович (https://nure.ua/staff/sergiy-oleksandrovich-mar-yin ) Доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент Обробки електронних документів. Захист інформації. Штучний інтелект. Нейронні мережі. Генетичний Data Mining.
Матвєєв Дмитро Ігорович (https://nure.ua/staff/matvieiev-dmitro-igorovich) Асистент кафедри Програмної інженерії Комп'ютерна графіка. Ігровий інтерфейс. Ігровий геймплей. Робота з 2D і 3D графікою.
Мельнікова Роксана Валеріївна (https://nure.ua/staff/roksana-valeriyivna-melnikova) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Людино-машинна взаємодія. Інноваційні технології в навчальному процесі. Computer Science. Паралельне програмування.
Машталір Володимир Петрович ( https://nure.ua/staff/volodimir-petrovich-mashtalir ) Профессор кафедры информатики, професор кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), член специализированного ученого совета, член НТС, доктор технических наук, профессор Обробка та розпізнавання зображень і відео. Класифікація і кластеризація. Систем управління. Обробка нечіткої інформації.
Назаров Алексей Сергеевич (ссылка на https://nure.ua/staff/oleksiy-sergiyovich-nazarov ) Доцент кафедри програмної інженерії, заступник декана факультету КН, член НТР, кандидат технічних наук, доцент Системи та процеси інтелектуального управління. Інформаційні технології у навчальній діяльності. Теорія прогнозування. Обробка ігрових даних. Поглиблене машинне навчання.
Новіков Юрій Сергійович (ссылка на https://nure.ua/staff/yuriy-sergiyovich-novikov) Старший викладач кафедри програмної інженерії Ігрові програми. Штучний інтелект. Оптимізація даних. Ігровий інтерфейс. Ігровий геймплей. Робота з 2D і 3D графікою. Шейдинг. Управління розробкою ігрових програмних продуктів
Олійник Олена Володимирівна (https://nure.ua/staff/olena-volodimirivna-oliynik) Старший викладач кафедри програмної інженерії Методи і моделі розпізнавання мови в текст з використанням різноманітних технологій. Теорія ймовірностей та математична статистика. Інноваційне підприємництво в ІТ.
Олійник Оолександр Олександрович (https://nure.ua/staff/oleksandr-oleksandrovich-oliynik ) Асистент кафедри програмної інженерії Методи і моделі розпізнавання мови в текст з використанням різноманітних технологій. UNIX.
Онищенко Костянтин Георгійович (https://nure.ua/staff/kostjantin-georgijovich-onishhenko ) Асистент кафедри Програмної інженерії Системи штучного інтелекту. Машинне навчання. Інтелектуальний аналіз даних. Бізнес-аналіз.
Осика Олександр Федорович (https://nure.ua/staff/oleksandr-fedorovich-osika ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Автоматична обробка природної мови. Проектування комп'ютерних програм та алгоритмічні мови
Побіженко Ірина Олександрівна (https://nure.ua/staff/irina-oleksandrivna-pobizhenko ) Доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент Моделювання бізнес-процесів та процесів документообігу. Хмарні обчислення. Графові моделі.
Работягов Андрій Валентинович (https://nure.ua/staff/andriy-valentinovich-rabotyagov ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук Розпізнавання образів. Бионические методи. Безпека програм та даних. Розробка мобільних застосувань. Розробка Інтернет- застосувань.
Ревенчук Ілона Анатоліївна (https://nure.ua/staff/ilona-anatoliyivna-revenchuk ) Доцент кафедри програмної інженерії, секретар секції 3 НМР, кандидат технічних наук, доцент Математичне та програмне забезпечення ЕОМ, Інноваційне підприємництво в ІТ. 3D моделювання та анімація. Веб-дизайн. Рroject management. Software engineering. Data science.
Русакова Наталія Євгенівна (https://nure.ua/staff/natalija-ievgenivna-rusakova ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук Системи штучного інтелекту. Бази даних.
Руткас Анатолій Георгійович (https://nure.ua/staff/anatolij-georgijovich-rutkas ) Професор кафедри програмної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор Еволюційні і конфліктні системи. Теорія оптимізації. Мережеві моделі. Теорія графів. Рroject management. Software engineering.
Саманцов Олександр Олександрович ( https://nure.ua/staff/oleksandr-oleksandrovich-samantsov ) Старший викладач кафедри програмної інженерії Big data. Статистичні моделі. Аналітичні системи.
Самофалов Леонід Дмитрович (https://nure.ua/staff/leonid-dmitrovich-samofalov) Доцент кафедри програмної інженерії Впровадження хмарних систем в IT технології. Удосконалення навчального процесу в вузі.
Сковородніцова Вікторія Валеріївна (https://nure.ua/staff/viktoriya-valeriyivna-skovorodnikova ) Старший викладач кафедри програмної інженерії Штучний інтелект. Інформаційні системи.
Смеляков Кирило Сергійович (https://nure.ua/staff/kirilo-sergijovich-smeljakov ) Професор професор кафедри програмної інженерії, доктор технічних наук, професор Data Science. Big Data. Artificial Intelligence. Computer Vision. Algorithms and Data Structur.
Сокорчук Ігор Петрович (https://nure.ua/staff/igor-petrovich-sokorchuk) Старший викладач кафедри програмної інженерії Вбудовані системи. Розподілені системи промислової автоматизації. Використання Unix систем. Програмування для Android.
Терещенко Гліб Юрійович (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=xs6i9qQAAAAJ) Асистент кафедри Програмної інженерії Blockchain. Computer sciences. ERP-системи. Прогнозна аналітика. Аналіз великих даниих. Інтелектуальний аналіз великих даних. Математичне та програмне забезпечення ЕОМ. Штучний інтелект
Трощило Олександр Степанович ( https://scholar.google.com.ua/citations?user=u1wQiSsAAAAJ&hl=ru ) Старший викладач кафедри програмної інженерії Дифракція. Зворотні завдання. . Інформаційні технології. Кодування сигналів різної природи. Криптосистеми.
Турута Олексій Петрович ( https://nure.ua/staff/oleksiy-petrovich-turuta ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Інтелектальний аналіз даних. Машинне навчання. Безпека програм та даних. Сomputation intelligence. Аrtificional intelligence. Сomputer vision medical signal processing.
Хацько Наталія Євгенівна ( https://scholar.google.com.ua/citations?user=US7Ovx4AAAAJ&hl=ru ) Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Теорія управління. Інформатика. Розробка ПЗ. Statistical. Розпізнавання тексту.
Черепанова Юлія Юріївна (https://nure.ua/staff/yuliya-yuriyivna-cherepanova) Cтарший викладач кафедри програмної інженерії Комп’ютерна лінгвістика. Методичні аспекти викладання. Інноваційні технології у навчальному процесі.
Четвериков Григорій Григорович (https://nure.ua/staff/grigoriy-grigorovich-chetverikov ) Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу "Біоніка інтелекту", доктор технічних наук, професор Лексикографія. Лінгвістичні технології. Теорія інтелекту. Структурна, прикладна та математична лінгвістика. Когнитивная и прикладная лингвістика. Технології обробки мовної інформації.
Чуприна Анастасія Сергіївна ( https://nure.ua/staff/anastasiya-sergiyivna-chuprina ) Доцент кафедры программной инженерии, кандидат технических наук, доцент Data Mining. Інтелектуальний аналіз даних. Математичне та програмне забезпечення ЕОМ. Менеджмент проектів. Software requirements.
Шевченко Олена Леонідівна (https://nure.ua/staff/olena-leonidivna-shevchenko ) Доцент кафедри програмної інженерії, к.т.н., доцент Семантичний Web. Інноваційні технології у навчальному процесі. Game design. Android development. Artificial intelligence.
Широкопетлєва Марія Сергіївна (https://nure.ua/staff/mariya-sergiyivna-shirokopetlyeva ) Старший викладач кафедри програмної інженерії, заступник директора центру післядипломної освіти Системи штучного інтелекту. Системи навчання. Системи зберігання даних. Інформаційні системи. Адаптація інтерфейсів. Штучний інтелект.
Шостак Ігор Володимирович (https://nure.ua/staff/igor-volodimirovich-shostak ) Професор кафедри соціальної інформатики, професор кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), доктор технічних наук, професор Автоматизовані системи управління. Штучний інтелект. Теорія прийняття рішень. Багатоагентні системи. Управління складними об'єктами. Системи реального часу. Ontology. Системи підтримки прийняття рішень. Foresight projects. Green IT Development.
Шубін Ігор Юрійович (https://nure.ua/staff/igor-yuriyovich-shubin ) Професор кафедри програмної інженерії, заступник начальника навчально-методичного відділу, кандидат технічних наук, доцент Розробка програмних систем для ЗСУ. Розробка алгебраїчних структур для моделювання інтелектуальної діяльності людини. Інформаційні технології інтелектуальних гіпермедійних навчаючих систем. Засоби штучного інтелекту. Нейронні мережі.