Міжнародний науково-дослідний

Центр математичної та прикладної лінгвістики

Дата створення

Створено у  2008 р, наказ №180 від 19.09.2008р. ,  ХНУРЕ, м. Харків

Директор

Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу “Біоніка інтелекту”,  керівник підрозділу, директор Міжвідомчого науково-дослідного центра “Математичної та прикладної лінгвістики”, доктор технічних наук, професор,  Четвериков Григорій Григорович

Напрями наукової діяльності

 • Розробка тлумачних терміналогічних словників
 • Підготовка та видання монографій, статей та доповідей, учбових посібників та методичних вказівок, наукової роботи шляхом залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових інформаційних технологій, підготовки спільних із студентами наукових публікацій, доповідей, експонатів до виставок, підготовка висококваліфікованих кадрів – кандидатів та докторів наук;
 • Обмін досвідом роботи у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та учбових установах, університетах, лабораторіях.

Спiвробiтники

Ярош Маріна Вітальовна, волонтер

Зв’язок з освiтнiм процесом

Матеріали розробок використовуються при викладанні дисципліни “ Сучасні технології обробки мовної інформації в інтелектуальних системах”

Головні результати

2020:

 • Повзун О.І., Козел Н.Б., Каратаєв О.А., Четвериков Г.Г. КонцепціїЇ  організації інформаційно-інтелектуальних технологій та інтелектуальної підтримки суспільно-економічних процесів: k-значні засоби. частина 1. [Текст] / О.І. Повзун, Н.Б. Козел, О.А. Каратаєв, Г.Г. Четвериков // «Бионика интеллекта». – 2020.– №1(94).– С. 88–93.
 • Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Ашурова О.С., Літвін С.Г. Інтелектуальна система оцінювання параметрів складних об”єктів. [Текст] /  Г.Г. Четвериков,  І.Ю. Шубін, О.С. Ашурова, С.Г. Літвін // «Бионика интеллекта». – 2020.– №1(94).– С.78–83.
 • Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Снісар С.М., Літвін С.Г. Категорний аналіз логічних мереж для радіолокаційних систем розпізнаванія. [Текст] /  Г.Г. Четвериков,  І.Ю. Шубін,  С.М. Снісар,  С.Г. Літвін // «Бионика интеллекта». – 2020.– №1(94).– С.51–56.
 • Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Ляшик В.А., Шанидзе Н.А.  Адаптивне тестирование знаний методами логических сетей. [Текст] /  Г.Г. Четвериков,  І.Ю. Шубін, В.А. Ляшик , Н.А. Шанидзе. // «Бионика интеллекта». – 2020.– №2(95).– С.45–50.
 • Повзун О.І., Козел Н.Б., Каратаєв О.А., Четвериков Г.Г. Концепції  організації інформаційно-інтелектуальних технологій та інтелектуальної підтримки суспільно-економічних процесів: k-значні засоби. частина 2. [Текст] / О.І. Повзун, Н.Б. Козел, О.А. Каратаєв, Г.Г. Четвериков // «Бионика интеллекта». – 2020.– №2(95).– С. 28–41.
 • Божко І.К., Четвериков Г.Г. Порівняння мов квантового програмування   //  Матеріали    П”ятої   всеукраїнської н/т конференції “Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіти. (CMSEE-2020),  27 листопада 2020. – Полтава, С. 3-4.

2019:

 • Chetverykov, M. Kopot, and V. Lyashenko. Linear Predicates on a Cone of a Linear Space, in 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2019, IEEE.
 • Shliakhov, V., Chetverykov, G., Bozhko, I., Shliakhova, N. (2019). Predicate Data Model in the Form of a Linear Space. ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 8(2), 41-54.
 • Chetverykov G., Tereshchenko G., Konarieva I. Detection of blood cells /         G. Chetverykov, G.Tereshchenko, I. Konarieva // «Бионика интеллекта». – 2019.– №1(92).– pp. 26–30.
 • Катодний вузол оберненого магнетрона. патент УкраЇни UA 135392 МПК H01J 23/05, H01J 25/50 Семенець В.В., Копоть М.А., Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Заявл. 04.02.2019, Опубл.25.06.2019, Бюл. №12

2018:

 • Божко І.К., Козел Н.Б., Четвериков Г.Г. Інструменти квантових обчислень. [Текст] / І.К. Божко, Н.Б. Козел, Г.Г. Четвериков // «Бионика интеллекта». – 2018.– №2(91).– С. 108–113.
 • Bozhko, I., Chetverykov, G., Kolisnyk Ya. The Q# programming language investigation / I. Bozhko, G. Chetverykov,  Ya. Kolisnyk // «Бионика интеллекта». – 2018.– №1(90).– pp. 18–23.
 • Chetverykov, O. Puzik, and O. Tyshchenko. Analysis of the problem of homonyms in the hyperchains construction for lexical units of natural language, in 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2018, pp. 356-359, IEEE.

2017:

 • Четвериков Г.Г. Мультиалгебраические дискретне системы при налички алгебраической структуры носителя. Сообщение 3 [Текст] / А.Г. Каграманян, Г.Г. Четвериков , В.В.Шляхов// «Бионика интеллекта». – 2017.– №1(88).– С. 48–52.

Наукові семінари

Проводиться науковий семінар “Математичного моделювання”, щомісячно в ауд. 127

Контакти

Корпус «А», кімната 127, Тел.: +38 (057) 702-14-77, grigorij.chetverykov@nure.ua

На сайті університету

Міжнародний науково-дослідний центр Математичної та прикладної лінгвістики