Науково-дослідна і навчальна лабораторія

«Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору»

Дата створення

створено у 4 березня 2005р. наказом ректора як структурний підрозділ НДЧ ХНУРЕ

Науковий керівник

проф. Білоус Н.В. к.т.н., проф. каф. ПІ, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2008 г.), директор Навчального науково-виробничого центру ІТ-аутсорсингу

Напрями наукової діяльності

 • системи комп’ютерного зору;
 • медичні та діагностичні автоматизовані системи;
 • біометричні інформаційні системи; аналіз сцен і побудова 3D моделей;
 • методології розробки, технології інтеграції та інтелектуального аналізу даних в корпоративних інформаційних системах;
 • знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики та прогнозування ситуацій;
 • інтелектуальні системи безпеки; інтегровані системи комп’ютерного тестування знань і навчання.

Зв’язок з освiтнiм процесом

В рамках лабораторії проводяться дисципліни «Інформаційні технологій в системах машинного зору», «Системи машинної обробки візуальної інформації», «Чисельні методи та високотехнологічні обчислення», «Комп’ютерна дискретна математика», «Мультимедіа системи».

Головні результати

 • Госп/договірна тема: «Розробка підсистеми аналізу зображень» (2007)
 • Госп/договірна тема: «Дослідження та аналіз сучасних методів оцінки АХЧ, якості реєстрації та інтерполяції електрокардіосигнал» (2007)
 • Грант МОН «Створення та впровадження у навчальний процес комплексу програм поточного та підсумкового контролю знань та оцінювання якості тестових завдань» (2009-2010)
 • Стажування за бюджетною програмою МОН 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» в Дрезденському технічному університеті, м. Дрезден, Федеративна Республіка Німеччина. Завдання стажування: проведення наукових досліджень у галузі інформаційних технологій в системах обробки, аналізу сцен та класифікації подій та підготовка пропозиції до проекту програми FP7 (2013-2014)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема №246 “Моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних”, Розділ №246-3 “Дослідження та розробка методів розпізнавання та аналізу графічних сцен” № ДР0110U002636 (2010 -2012)
 • TEMPUS проєкт: «Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами» 530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES (2012-2016)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема № 272, Розділ №272-2: «Дослідження та розробка методів та моделей виділення, обробки та класифікації візуальної інформації», № ДР0113U000357 (2013-2015)
 • г/договір на надання послуг № 19-09 «Розробка дизайну сайту «Axicon»» від 02.09.2019 р.
 • подача заявки на грант ERASMUS+ KA2 N609704-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP, пов’язаний з розробкою нових навчальних планів і нової спеціалізації, 2020;
 • подача заявки на грант EO Business Incubators, Mobile Vision Platform for healthcare, 2020;
 • заява на участь у КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2022-2023 РР. «Методи та застосування оцифровки даних в метрології» у рамках співпраці з Національним науковим центром «Інститут метрології».

Контакти

Кімната № 509, головний корпус, Тел.: +38 (067) 919-06-76

На сайті університету

Науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору»

Медіаконтент

Сайт лабораторії