Навчально-наукова лабораторія

«Інтелектуальних програмно-апаратних систем»

Дата створення

Положення про підрозділ затверджено Наказом ХНУРЕ № 139 від 15.05.2015 р.

Науковий керівник

Декан факультету комп’ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС Єрохін А.Л.

Напрями наукової діяльності

 • інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних;
 • інтелектуальні системи «medical data mining»;
 • розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем;
 • використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.

Спiвробiтники

Зв’язок з освiтнiм процесом

 1. О.В. Рябишев(ст. групи ІПЗздм-19-1), А.Л. Єрохін, А.Г. Бахмет (Здобувач освіти за 3-м освітньо-науковим рівнем). Аналіз тональності тексту українською мовою:  Біоніка інтелекту. 2021. No 1 (96). С. 15–21. (ІПЗздм-19-1)
 2. В.О. Нечіпор (ст. групи ІПЗздм-19-1), А.Л. Єрохін. Модифікація метода класифікації Байєса для задачі виявлення спаму українською мовою:  Біоніка інтелекту. 2021. No 1 (96).

Студенти брали участь у експерименті з тренування моделей нейронних мереж для систем комп’ютерного зору.  Дослідження проблем біоідентифікації використовуються при викладанні дисциплини “Безпека програм та даних” в темі “Системи біометричної ідентифікації”.

Головні результати

 • Грантова угода про участь у проекті COST Action CA 16101 (https://www.cost.eu/actions/CA16101). Назва: MULTI-FORESEE (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence – tools for Forensic Science. Замовник: COST Association (COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020). Договори: управління проектом проводиться відповідно до норм міжнародного права та правил проекту COST  Association.
 • Грантова угода про участь у проекті COST Action CA18231 (https://www.cost.eu/actions/CA18231). Назва: Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation. Результати: в січні 2020 доц. Турута О.П., доц. Бабій А.С. прийняли участь у робочій зустрічі у м. Копенгаген (Данія). в зв’язку з епідемічною ситуацією всі події проводяться в дистанційному форматі. Договори: управління проектом проводиться відповідно до норм міжнародного права та правил проекту COST  Association.
 • Члени лабораторії представлені в COST Action CA 16101 (https://www.cost.eu/actions/CA16101). Назва: MULTI-FORESEE (MULTI-modalImagingofFOREnsicSciEnceEvidence – toolsforForensicScience Замовник: COST Association (COST issupportedbythe EU FrameworkProgrammeHorizon 2020).
 • Підготовка проектної заявки “Strengthening Research and Innovation Links towards Ukraine” – RI-LINKS2UA №692476 в рамках проекту ICT COST Action IC307- “The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net): Combining Computer Vision and Language Processing For Advanced Search, Retrieval, Annotation and Description of Visual Data”.
 • Підготовка проектної заявки за програмою Horizon 2020 – “Interactive Technologies” – ICT-25-2018-2020.

Контакти

кімн. 128А, головний корпус.

На сайті університету

Навчально-наукова лабораторія інтелектуальних програмно-апаратних систем (ІПАС)

Медiаконтент

https://researchlabs.github.io/stage1.html