Науково-учбова лабораторія

«Сучасних технологій аналізу даних»

Дата створення

створено у 1993 році. Перейменовано на засіданні кафедри ПІ, протокол № 1 від 1  вересня  2020 р.

Науковий керівник

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор Дудар З.В.

Напрями наукової діяльності

Лабораторія проводить наукові дослідження в галузі інтелектуального аналізу даних,  штучного інтелекту, математичного моделювання інтелектуальних процесів, Big Data,  Data Science та розробку інтелектуальних програмних систем.

Спiвробiтники

Зв’язок з освiтнiм процесом

Лабораторія «Сучасних технологій аналізу даних» № 240 входить до складу кафедри програмної інженерії.

Кафедра програмної інженерії готує студентів за трьома ступенями вищої освіти: бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програмою «Програмна інженерія»); магістрів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (за програмами «Інженерія програмного забезпечення» та «Програмне забезпечення систем»); докторів філософії – за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Навчальні плани узгоджено з міжнародними стандартами підготовки програмістів.

Головні результати:

Проекти:

Наукові публікації  спiвробiтникiв

Наукові семінари

В рамках лабораторії проводяться наукові семінари з напрямку Data Science.

Контакти

Головний корпус, 2 поверх, кімната № 240, zoia.dudar@nure.ua

На сайті університету

Науково-навчальна лабораторія «Сучасних технологій аналізу даних»

Медіаконтент