Навчально-виробничий науково-дослідний

Центр «SAP Академія»

Дата створення

створено у 2019 році  як міжфакультетський структурний навчально-виробничий науково-дослідний підрозділ  ХНУРЕ, наказ № 333 від 09.08.2019.

Науковий керівник

к.т.н. старший викладач кафедри Програмної інженерії Кириченко І.В.

Напрями наукової діяльності

 • ERP-системи;
 • прогнозна аналітика;
 • аналіз великих даниих;
 • інтелектуальний аналіз великих даних;
 • математичне та програмне забезпечення ЕОМ;
 • штучний інтелект;
 • технологія Блокчейн;
 • інтернет речей.

Спiвробiтники

Дослідники: без оплати, на громадських засадах:

 •  Кириченко Ірина Віталіївна – к.т.н., ст.викладач кафедри Програмної інженерії, координатор міжнародного проекту SAP University Alliance, міжнародний сертифікований спеціаліст – SAP Certified Application Associate – Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EhP7 (ID 00201182295)
 •  Полозова Тетяна Василівна – д.ек.н., професор, член НМР, завідувачка кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, міжнародний сертифікований спеціаліст – SAP Certified Application Associate – Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EhP7.
 •  Шейко Ірина Анатоліївна – к.ек.н., доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, міжнародний сертифікований спеціаліст – SAP Certified Application Associate – Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EhP7.
 •  Кирій Валентина Василівна  – к.ек.н., доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом).
 •  Груздо Ірина Володимірівна  – к.т.н., доцент кафедри Програмної інженерії.
 •  Козел Н.Б. – ст.викладач кафедпи Програмної інженерії (за сумісництвом), Директор Центру післядипломної освіти.

Аспіранти:

 •  Терещенко Г.Ю.

Студенти ПЗПІ:

 •  Вірченко М.Ю.,
 •  Семко Д.,
 •  Ніколайчук А.
 •  Назаренко А.В.
 •  Попов Р.О.
 •  Титаренко С.
 •  Калугін В.В.
 •  Боцюра І.С.
 •  Титова М.
 •  Сергієнко
 •  Мітряєв
 •  Колесник
 •  Шмельов

Зв’язок з освiтнiм процесом

Викладання курсів:

 •  для бакалаврів «Введення до SAP-технологій».
 •  для магістрів «Моделювання бізнес-процесів та продуктовий менеджмент»

Головні результати

 • Координація міжнародного проекту SAP University Alliance (Німеччина) по Договору асоційованого членства, що дає доступ до навчальних програм SAP University Alliance, демосів, вебінарів та навчальних платформ .
 • Співпраця з ERPsim Lab, HEC Montréal (Канада) – Координація, навчання студентів та викладачів концепціям управління підприємством, бізнес-процесів, ERP та аналітики. ERPsim Lab, HEC Montréal визнана провідною міжнародною структурою SAP Next-Gen для навчання на основі моделювання, що дає можливість участі студентів під керівництвом НВНД Центр «SAP Академія» у Міжнародних конкурсах ERPsim International Competition.
 • Підготовка та подача заявок на тендери на госпрозрахункове фінансування- від ДМСУ (2020 р.):

  1)Розробку програмного продукту Електронного кабінету користувача Державної митної служби.

  2) Розробку програмного продукту Єдиного Вікна Державної митної служби.

  від НФДУ «Наука для безпеки і сталого розвитку України» (2021 р.):

    3) Розроблення моделей та програмних комплексів прогнозування та моніторингу надзвичайних ситуацій для створення ситуаційних центрів попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в регіонах України.

– від МОН України (2021 р.) :

     4)Розроблення автоматизованої системи обробки багатовимірних даних для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в регіонах України та експериментальні дослідження розробленої системи.

 • Підготовка та подача грантової заявки за програмою DAAD (2021 р.), пов’язаною з розробкою нових навчальних планів і нової спеціалізації – East European ERP-Education
 • Ініціативні розробки, публікації – 27 наукових публікацій, включно 4 у наукометрічній базі Scopus/WoS. 2 Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Наукові семінари

НВНД Центр «SAP Академія» та ГО «Українське науково-освітнє ІТ товариство» було проведено у жовтні 2019 р:

3 воркшопа «Просто про складне: Робота з великими даними» на базі ліцензованого програмного забезпечення SAP Predictive Analytics, наданого компанією SAP, для дівчат та хлопчиків 9-11 класів Харківських шкіл на базі ХНУРЕ та НТУ «ХПІ», в яких прийняли участь 103 школярів м. Харкова та області,

1 виїзний воркшоп для школярів навчального закладу «Дивосвіт» м. Люботин, в якому прийняли участь 32 школяра,

– Для вчителів інформатики були проведені 3 круглі столи «Цифровізація життя та викладання інформатики в сучасній школі», які відбулися в рамках заходів «Просто про складне: Робота з великими даними».

НВНД Центр «SAP Академія», кафедри Програмної інженерії та Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК), ВГО «Права Народу» на базі Science Park Synergy ХНУРЕ було проведено у жовнті 2019 р. :

навчально-ігровий тренінг «Програмуємо економіку» на базі програмного забезпечення SNAP!, наданого компанією SAP, для школярів середньої та старшої школи.

Організація та проведення Міжнародної школи «Digital Transformation: EU Trends, Solutions and Tools» із залученням партнерів з країн Європи, Канади та України (жовтень, 2020)

НВНД Центр «SAP Академія» та ГО «Українське науково-освітнє ІТ товариство» було організовано та проведено у 2020 р.:

Міні-курс “Програмування в Snap! Супергерої рятують місто” для школярів 6-11 класів міста Харкова за допомогою мови програмування Snap!

Мітап “SAP-розширюємо горизонти в IT для студентів” серед молоді віком 16-21 років з м. Харкова та Харківської області.

– Воркшоп для дівчат “Scratch-анімація про нові правила поведінки в школі” для дівчат 6-11 класів міста Харкова за допомогою мови програмування Scratch.

НВНД Центр «SAP Академія» та ГО «Вік можливостей» було організовано та проведено у 2020 р:

Науковий онлайн воркшоп «Технології Big Data у сучасному світі» в рамках міжнародного проекту Meet and Code із залученням колег з університетів Европи;

Науковий майстер-клас з робототехніки «Створи інтелект для власного робота» в рамках міжнародного проекту Meet and Code із залученням колег з університетів Европи;

Науковий онлайн семінар «Створення систем штучного інтелекту з використанням нейронної мережі» в рамках міжнародного проекту Meet and Code із залученням колег з університетів Европи;

Організація та проведення Міжнародної школи «Digital Age: Big Data, AI & Copyright» із залученням партнерів з країн Європи та України (листопад, 2021)

Постійно діючий науковий семінар (проводиться 2 рази на тиждень  на протязі 3 місяців в осінньому та весняному семестрі) для студентів 1, 2, 3 курсів: «Advanced Full Stack .NET»

Контакти

iryna.kyrychenko@nure.ua, приміщення немає