1. Яким є порядок подання документів на вступ на базі середньої школи?

Основні етапи наводимо на рисунку

2. Що входить до комплекту документів, потрібних до вступу на рівень "бакалавр"?

  1. Підготовлений, заповнений завчасно та підписаний Кваліфікованим Електронним Підписом (КЕП) договір на навчання.  Інструкція зі створення КЕП тут: https://www.youtube.com/watch?v=wRY_xi4WVO4&ab_channel=%D0%94%D1%96%D1%8F
  2. Паспорт громадянина України (з довідкою про реєстрацію).
  3. Копії паспорта та довідки про реєстрацію – 2 шт.
  4. Військовий квиток або приписне свідоцтво – для військовозобов’язаних – (обов’язково для чоловіків з 16,5 років) і копія – 2 шт.
  5. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.
  6. 6 кольорових фотокарток 3х4 с

3. Які умови для зарахування потрібно виконати після отримання рекомендації?

Подати документи електронним способом  або  прибути до ХНУРЕ  з вищевказаним комплектом документів:

–     роздрукувати з кабінету вступника заяву на вступ  або зберегти її в форматі pdf  та підписати Кваліфікованим Електронним Підписом (КЕП)

–    підписати заяву на вступ та заповнити 2 примірника Договору на навчання (для неповнолітніх – разом з одним з батьків) або зберегти в форматі pdf та підписати Кваліфікованим Електронним Підписом (КЕП)

4. Які умови для зарахування на контракт?

Перелік документів для зарахування такий самий, як і для бюджетників. Вступники на контракт укладають, крім Договору на навчання, ще й Договір на отримання  платних послуг! (неповнолітні – також з представником батьків).

5. Яким є порядок вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Магістр»?

Основні етапи наводимо на рисунку

6. Що входить до комплекту документів, потрібних до вступу на рівень "магістр"?

1. Паспорт – 2 копії.
2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на підставі якого здійснюється вступ, додаток до нього (оригінал + 2 копії).
3. Оригінал і 1 копія військового квитка або приписного свідоцтва.
5. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.
6. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.7. Підготуйте, заповніть та підпишіть Кваліфікованим Електронним Підписом (КЕП) договір на навчання.  Інструкція зі створення КЕП тут: https://www.youtube.com/watch?v=wRY_xi4WVO4&ab_channel=%D0%94%D1%96%D1%8F

8. Чи є спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі окремих категорій вступників?

Педедбачено спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі окремих категорій вступників – осіб, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та право на їх реалізацію за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Детальну інформацію можна переглянути тут.

9. За результатами чого здійснюється конкурсний відбір?

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів

10. Як розраховується конкурсний бал?

Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ , де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в Додатку 5 до Правил прийому; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХНУРЕ для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (для ХНУРЕ – 151, 152, 153, 171, 172, 173). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200; Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в Додатку 2 до Правил прийому . Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в Додатку 5 до Правил прийому.

11. Які ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання, вартість навчання для рівня бакалавр спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення в ХНУРЕ??

Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання, вартість навчання приведено нижче

12. Які ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання, вартість навчання для рівня магістр спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення в ХНУРЕ??

Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання, вартість навчання приведено нижче