МЕРЕЖА ДЛЯ РОЗВИТКУ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ У ВІРМЕНІЇ, ГРУЗІЇ ТА УКРАЇНИ (LEAGUE)

Проект LeAGUe
Міжнародний проект National Structural Measures project Priority – Higher Education and Society are Development of Lifelong learning in society at large 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES.
Координатор проекту від України – Харківський національний університет радіоелектроніки.
Відповідальна особа: Ілона Анатоліївна Ревенчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії, директор Центру післядипломної освіти ХНУРЕ.

Мета та завдання проекту
Загальною метою є поліпшення стану проблеми безробіття та відсутності інновацій у зв’язку з розривом між потребами ринку праці й навичками робочої сили. Зміна умов на ринку праці має бути узгоджена з подальшим розвитком набору компетенції пошукачів роботи та підвищення соціальної інтеграції осіб в активному трудовому житті. Це може включати отримання нових і відповідних навичок в межах поточної роботи, здобуття нової професії, або надання суміжних навичок, які дозволяють легше змінити кар’єру.

Тому діяльність у рамках цього проекту включає в себе роботу з університетами на національному рівні, приділяючи особливу увагу організації та роботам з формування підходів до навчання впродовж життя LLL (lifelong Learning). LLL призначено для підвищення розвитку знань та вмінь окремих осіб для впливу на економічний розвиток шляхом надання безперервної підготовки робочої сили.
В рамках проекту буде розроблений план реалізації в рамках LLL в країнах-партнерах проекту.

Партнерство в рамках проекту:
1. Національний аграрний університет Вірменії.
2. Гаварскій Національний університет, Вірменія.
3. Російсько – Вірменський (Слов’янський) Університет, Вірменія.
4. Вандзорскій Державний педагогічний інститут ім.Оганнес Туманйана, Вірменія.
5. Вірменська ліга безперервного навчання.
6. Державний Університет Іллі, Грузія.
7. Телавський Державний університет ім. Гогебашвілі, Грузія.
8. Університет Грузії.
9. Асоціація навчання дорослих Грузії.
10. Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.
11. Національний технічний університет України “КПІ”, Україна.
12. Одеський національний політехнічний університет, Україна.
13. Київський національний університет імені Т. Шевченка, Україна.
14. Данська технічний університет, Данія.
15. Університет Коїмбри, Португалія.
16. Руз університет, Болгарія.
17. Міністерство освіти і науки Вірменії.
18. Міністерство освіти і науки Грузії.
19. Міністерство освіти і науки України.

Результати проекту:

  1. Рекомендації щодо нормативно-правової бази LLL та принципів організації LLL-програм.
  2. Створення або удосконалення діяльності LLL-центрів у ВНЗ.
  3. Розробка ECTS рекомендації для LLL-програм .
  4. Стратегії реалізації програм у ВНЗах, у тому числі підтримка існуючих LLL- курсів для подальшого навчання та розвитку правової бази.
  5. Система підтримки LLL навчання.
  6. Пілотні LLL курси.
  7. Стратегії просування LLL-програм.

Включення LLL до структури системи вищої освіти і мережі країн – партнерів.

Web-site проекту:
http://tempusleague.eu/
https://www.facebook.com/groups/1668555776705853/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6715834&trk=my_groups-tile-grp
http://lll.wild-code.com/

Повна інформація про проект міститься в документі.
Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії, Грузії та України (LeAGUe) 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES