Фахівець Кафедри

Дудар Зоя Володимирівна

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор

Дослідницькі інтереси:
Інтелектуальний аналіз даних
Великі бази даних

ORCID ID
ResearchGate
Scopus
Google Academy

Консультації з питань:
Усіх питань діяльності кафедри
Консультацій за освітнім та науковим профілем

Дудар Зоя Володимирівна

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1978 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.

1981 р. – асистент кафедри, з 1986 р. – старший викладач.

1984 р. – захистила кандидатську дисертацію. Спеціальність : 05.13.01 «Технічна кібернетика і теорія інформації». Тема: Математичні моделі семітської обробки словоформ і їх використання в системах автоматичної обробки текстів російської мови. Захист 20.11.1984 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 068.37.01 ХІРЕ

1988 р. – доцент, з 1998 р. – професор кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедри програмної інженерії).

З 2014 – завідувач кафедри програмної інженерії


Освітня діяльність

Зробила вагомий внесок у розвиток напрямку «Програмна інженерія».
Керує науковою роботою аспірантів, магістрів та спеціалістів.
Лекційні курси: інтелектуальна власність, моделювання систем, вступ до програмної інженерії, винахідництво та авторське право.


Наукова діяльність

Підготовка кадрів: підготувала 5 кандидатів наук за спеціальностями 05.13.06 – АСУ та прогресивні інформаційні технології, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Kерівник секції наукової конференції «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст.» (з 1997 р.).
Сфера наукових інтересів: метаконтекстна обробка даних.

Науковий керівник лабораторії Програмного забезпечення автоматизованих систем


Міжнародна діяльність

2012-2016 – Учасник Темпус Проекту 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES “National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (NEFESIE)”. http://tempus.nung.edu.ua/participant-profiles

2013-2017 – Учасник Темпус проекту в Україні 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES “Network for the Development of Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine (LeAGUe) http://tempusleague.eu/papers/

http://tempusleague.eu/kharkiv-national-university-of-radioelectronics/


Громадська діяльність

Член редколегії науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту», заступник голови науково-методичної підкомісії з інженерії програмного забезпечення МОН України.

Приймала участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Нагороди та премії

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1982, 2009), знаком «Відмінник освіти України» (2000), дипломами першого ступеня у конкурсах «ХНУРЕ – кращі за фахом» у номінаціях «Завідувач кафедри» (2000, 2012, 2016) та «Кращий викладач» (2003-2004), нагрудним знаком «Софія Русова» (2011).


Публікації та патенти

Автор 145 друкованих праць, із яких 114 наукового та 31 навчально-методичного характеру.
Серед найбільш вагомих – навчальний посібник «Основи комбінаторного аналізу» у співавторстві з Н.В. Білоус, Н.С. Лєсною та І.Ю. Шубіним, навчальний посібник «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» у співавторстві з Л.Д. Самофаловим та І.А. Ревенчук, навчальний посібник «Структури даних та алгоритми» (англ.мовою) в співавторстві з А.Ф. Осикой, навчальний посібник «Дискретні структури» в співавторстві з Г.Г. Четвериковим та І.Д.Вечірской.


Керівництво кваліфікаційними роботами

Магістерські роботи:

2023 рік

Щербак А.С.,ІПЗм-21-1 Дослідження алгоритмів обробки графічного зображення з ігрових движків

2021 рік

Батюченко Віталій Андрійович ІПЗм-19-1
Дослідження методів рішення транспортних задач лінійного програмування для підвищення ефективності доставки питної води

2020 рік

Бездітний Артем Едуардович ІПЗм-18-3
Дослідження методів підтримки прийняття рішень при виборі товарів у Інтернет-магазині при покупці
Ковалько Максим Сергійович ІПЗм-18-4
Дослідження моделей категорного аналізу при побудові логічних мереж
Хілюк Єгор Володимирович ІПЗм-18-4
Дослідження методів аналізу даних в data set для прийняття рішень з урахуванням вподобань
Слєпєнкова Єлизавета Сергіївна ПЗСм-19-1
Дослідження використання прогностичного аналізу та Big Data в електронній комерції
Лановий Олексій Феліксович ПЗСзм-19-1
Дослiдження методiв нейромережевих технологій при проведенні функціонального тестування програмного забезпечення
Сокорчук Ігор Петрович ПЗСзм-19-1
Дослідження методів оперативного планування виробітку, постачання та споживання електричної енергії у мережах електропостачання
Функендорф Анастасія Олександрівна ПЗСзм-19-1
Дослідження методів оцінки ефективності UX-проектування інтерфейсів
Широкопетлєва Марія Сергіївна ПЗСзм-19-1
Дослідження методів побудови індивідуальної траєкторії навчання в системах дистанційної освіти

Бакалаврські роботи:

2023 рік

2022 рік

Бєлєвцов Віталій Вікторович ПЗПІ-18-1 Програмна система підтримки діяльності соціально-психологічної служби ХНУРЕ. Веб-застосунок