Фахівець Кафедри

Дудар Зоя Володимирівна

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор

Харків, пр.Науки, 14, к.267
38 (057) 702-14-46

Дудар Зоя Володимирівна

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1978 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.

1981 р. – асистент кафедри, з 1986 р. – старший викладач.

1984 р. – захистила кандидатську дисертацію. Спеціальність : 05.13.01 «Технічна кібернетика і теорія інформації». Тема: Математичні моделі семітської обробки словоформ і їх використання в системах автоматичної обробки текстів російської мови. Захист 20.11.1984 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 068.37.01 ХІРЕ

1988 р. – доцент, з 1998 р. – професор кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедри програмної інженерії).

З 2014 – завідувач кафедри програмної інженерії


Освітня діяльність

Зробила вагомий внесок у розвиток напрямку «Програмна інженерія».
Керує науковою роботою аспірантів, магістрів та спеціалістів.
Лекційні курси: інтелектуальна власність, моделювання систем, вступ до програмної інженерії, винахідництво та авторське право.


Наукова діяльність

Підготовка кадрів: підготувала 5 кандидатів наук за спеціальностями 05.13.06 – АСУ та прогресивні інформаційні технології, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Kерівник секції наукової конференції «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст.» (з 1997 р.).
Сфера наукових інтересів: метаконтекстна обробка даних.

Науковий керівник лабораторії Програмного забезпечення автоматизованих систем


Міжнародна діяльність

2012-2016 – Учасник Темпус Проекту 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES “National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (NEFESIE)”. http://tempus.nung.edu.ua/participant-profiles

2013-2017 – Учасник Темпус проекту в Україні 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES “Network for the Development of Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine (LeAGUe) http://tempusleague.eu/papers/

http://tempusleague.eu/kharkiv-national-university-of-radioelectronics/


Громадська діяльність

Член редколегії науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту», заступник голови науково-методичної підкомісії з інженерії програмного забезпечення МОН України.

Приймала участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Нагороди та премії

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1982, 2009), знаком «Відмінник освіти України» (2000), дипломами першого ступеня у конкурсах «ХНУРЕ – кращі за фахом» у номінаціях «Завідувач кафедри» (2000, 2012, 2016) та «Кращий викладач» (2003-2004), нагрудним знаком «Софія Русова» (2011).


Публікації та патенти

Автор 145 друкованих праць, із яких 114 наукового та 31 навчально-методичного характеру.
Серед найбільш вагомих – навчальний посібник «Основи комбінаторного аналізу» у співавторстві з Н.В. Білоус, Н.С. Лєсною та І.Ю. Шубіним, навчальний посібник «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» у співавторстві з Л.Д. Самофаловим та І.А. Ревенчук, навчальний посібник «Структури даних та алгоритми» (англ.мовою) в співавторстві з А.Ф. Осикой, навчальний посібник «Дискретні структури» в співавторстві з Г.Г. Четвериковим та І.Д.Вечірской.