Фахівець Кафедри

Єрохін Андрій Леонідович

Декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, заступник Голови НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС

ORCID iD
Researcher ID
ResearchGate
Scopus
Google Academy

Єрохін Андрій Леонідович

Декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, заступник Голови НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС

Освіта та кар’єра

1988 р. – закінчив з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю Конструювання та виробництво радіоапаратури.
1992 р. – закінчив аспірантуру Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. Спеціальність: 05.13.01 «Управління в технічних системах» Тема : “Математичні моделі нелінійних параметричних систем та їх технічні додатки.” Захист 24.09.1992 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.01 ХІРЕ

1992 р. – кандидат технічних наук, з 1993 р. – старший науковий співробітник, з 1994 р. – доцент кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського інституту радіоелектроніки.
1994 р. – доцент кафедри інформатики і спеціальної техніки Харківського інституту внутрішніх справ та кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за сумісництвом.
2005 р. – начальник кафедри інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ.
2006 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Тема: “Інтелектуальні методи та засоби візуалізації позаштатних ситуацій в складних системах”. Захист 01.11.2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 ХНУРЕ

2007 р. – вчене звання професора, з 2008 р. – професор кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки за сумісництвом.
2010 р. – начальник навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ.
2012 р. – помічник ректора Харківського національного університету радіоелектроніки.
2013 р. – відповідальний секретар приймальної комісії Харківського національного університету радіоелектроніки.
2015 р. – декан факультету комп’ютерних наук, заступник голови приймальної комісії ХНУРЕ


Освітня діяльність

Лекційні курси: гіпертекст та гіпермедіа, основи алгоритмізації і програмування, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, основи штучного інтелекту. Спецкурси для магістрів.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: обчислювальний інтелект, обробка медичних сигналів, ідентифікація і візуалізація позаштатних ситуацій.

Член спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 64.052.01 та Д 64.052.08.

Голова Програмного комітету школи-семінару “Data Science in Modern Optoelectronics and Laser Engineering” (DSMOLE) Міжнародної наукової конференції “IEEE International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers” (CAOL)

Член Програмного комітету Міжнародної наукової конференції “IEEE International Conference on Computer Sciences and Information Technologies” (CSIT)

Член Програмного комітету Міжнародної наукової конференції “International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications” (ICTERI)

Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій та науковий консультант 1 докторської дисертації.


Міжнародна діяльність

Науковий керівник міжнародних проектів за програмами DAAD, BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) та Erasmus+.

Запрошений професор Університету WSG (м. Бидгощ, Польща).


Громадська діяльність

Член Науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.

Член редакційної колегії журналу «Автоматизовані системи управління і прилади автоматики».

член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ.


Нагороди та премії

2002 р. – медаль «За відзнаку в службі ІІ ступеня»;
2006 р. – медаль «За відзнаку в службі І ступеня»;
2008 р. – дипломант X обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець»;
2009 р. – дипломант XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін», Почесна грамота Харківської міської ради;
Грамота Харківської Єпархії Української Православної Церкви «За старанні труди на славу Святої Церкви і Богом береженого народу»;
2010 р. – медаль МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти»;
2018 р. – Подяка Харківського міського Голови;
2018 р. – Дипломант ХХ обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” у номінації “Декан факультету”
2018 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України;
2019 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України;
2020 р. – Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України.


Публікації та патенти

Має понад 180 публікацій, з них 9 патентів, 2 підручника та 3 навчальних посібники.


Керівництво кваліфікаційними роботами

Магістерські роботи:

2022 рік

Латиш Артем Сергійович ІПЗм-20-4 Дослідження методів машинного навчання та data lake для навчальних систем

2021 рік

Федірко Михайло Андрійович ІПЗм-19-3
Дослідження методів та засобів аналізу аномальної поведінки мікросервісів

2020 рік

Єрьоменко Максим Олександрович ІПЗм-18-1
Дослідження методів розпізнавання спаму у вхідних sms-повідомленнях для iOS
Полторацький Антон Олександрович ІПЗм-18-4
Дослідження моделей безконфліктних реплікованих типів даних в колаборативних офлайн застосунках

Бакалаврські роботи:

2023 рік

Кравченко Єгор Максимович ПЗПІ-19-1 Програмна система для замовлення довідок про навчання з деканату для здобувачів вищої освіти
Кошовий Олексій Юрійович ПЗПІ-19-2 Програмна система для обміну повідомленнями в режимі офлайн
Константінов Богдан Олександрович ПЗПІ-19-8 Програмна система обміну миттєвими повідомленнями для підтримки процесу розробки ПЗ

2022 рік

Гавриш Дмитро Леонідович ПЗПІ-18-5 Програмна система для відстеження та прогнозування валютних котирувань
Верес Максим Дмитрович ПЗПІ-18-8 Програмна система для проведення опитувань. Бек-енд
Стегней Микита Євгенович ПЗПІ-18-7 Програмна система для ведення закупівель комп’ютерної техніки