Вибірка альтернативних (вибіркових) дисциплін з магістерського плану 2022 р. прийому на навчальний рік 2023/2024

Вибірка альтернативних(вибіркових)дисциплін з навчальних планів

Вибірка альтернативних (вибіркових) дисциплін з бакалаврських планів 2020-2022 р. прийому на навчальний рік 2023/2024

Анотації та сілабуси минулих років